Vår prosess

Kompetanse skal møte oppgaver - Personlighet skal møte kultur og miljø

Suksessfull rekruttering

Når alt forarbeidet med kravspesifikasjon er gjort, setter vi i gang med en grundig markedssøkprosess, også kjent som research i bransjen. Vi kartlegger nøye selskaper, organisasjoner og andre relevante virksomheter som potensielle kilder for kandidater.

Samtidig systematiserer vi vårt nettverk av informanter og kilder. Vi utfører desk-research, hvor vi søker gjennom både interne og eksterne databaser. Med denne solide informasjonen på plass, har vi et godt fundament for å gjennomføre et presist og treffsikkert søk.

Løypemeldinger

Det er vår praksis å holde et statusmøte når vi nærmer oss slutten av research-fasen. Her oppdaterer vi om fremdriften så langt, presenterer markedssituasjonen, og gir en oversikt over identifiserte aktuelle kandidater. Sammen vurderer vi disse kandidatene og avslutter møtet med en første utvelgelse av dem som skal kontaktes og inviteres til en samtale.

Kandidater som ikke aktivt søker jobb trenger ofte mer tid til å vurdere en mulig overgang og krever derfor et grundigere og mer personlig tilnærming enn de som aktivt søker stillinger.

Vi lykkes fordi

  • Vi har solid erfaring og høy kompetanse innen utvikling av effektive og målrettede researchstrategier, samt kapasitet til å gjennomføre disse
  • Inngående kunnskap om den aktuelle bransjen vi rekrutterer til
  • Vi har evnen til å være en ambassadør for oppdragsgiveren
  • Vi skaper interesse for stillingen, uten å overdrevent markedsføre oppdragsgiveren eller stillingen

Kvalitet

Vi påtar oss kun oppdrag vi er sikre på å løse på en fremragende måte og vi garanterer at du blir fornøyd med det vi leverer. Kontakt oss gjerne du også.

Knut Forså

Senior Advisor & Partner