PEAB er en byggentreprenør med virksomhet på Østlandet, Nord-Vestlandet og Nord-Norge.
Vi har bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av totalprosjekter, rehablitering og vedlikehold.

Vi er store, men praktiserer lokal styring og beslutning. Det er derfor alltid kort vei fra idé til beslutning.

Bli med på laget, du også!

Arbeidsgiver
Stilling
Sted