I Telemarks hovedstad Skien, og med avdeling i Notodden, finner du Solberg Bil
– en av Norges fremste eksperter på Ford og Maxus.


Solberg bil har siden starten i 1975 kunnet vise til årlig solid og bærekraftig vekst og har igjennom tiden vært en av de største og mest sentrale bilforhandlerne i Telemark.

Selskapet står bedre rustet enn noen gang, og med 2. generasjons eier i front, svært dyktige kolleger og et faglig kompetent og aktivt styre er mulighetsrommet stort for fremtiden.

Geografisk plassering byr på unike muligheter når vi vet at historisk sett har Telemark alltid været navet som knytter Østlandet sammen med Sørlandet og Vestlandet.

Solberg Bil godt rigget for vekst og vi søker derfor en ny leder til å ta oss videre.

Adm. direktør

Solberg Bil AS har siden starten i 1975 vært en av Telemarks største bilforhandlere og forretninger.
Nå er tiden moden for å ta en større posisjon 

I Solberg Bil velger vi å ønske endringer i bransjen velkomne og har fokus på hvordan vi kan bruke endringer til vår fordel. Vi sitter ikke i ro og lar endringer ryste oss – vi skal lede an i utviklingen.

Vi forventer derfor at du er en kandidat med særdeles gode egenskaper til å oppnå resultater under slike omgivelser og forutsetninger.

Vår nye leder må ha stor analytisk kapasitet, sterkt driv og gjennomføringskraft, og være en som skaper begeistring og mestring i det operative rundt seg.


HOVEDOPPGAVER

Daglig leder skal, i tett samarbeid med styret ha det overordnede daglige ansvaret for utviklingen av Solberg Bil som den ledende bilforretningen i omegn.

Daglig leder skal samle de interne avdelingenes ressurser til et sterkt team med felles mål, prosesser og arbeidsmetodikker, herunder;

 • sikre god intern utvikling og samarbeid på tvers av avdelinger og lokasjoner
 • styre kommunikasjonen mot Importører
 • identifisere fremtidige mulighetsrom – analysere, forankre og gjennomføre besluttede handlinger - organiske og oppkjøp
 • dimensjonere, utvikle, tilpasse og følge opp

 

VÅR IDEALKANDIDAT

Vår idealkandidat har en betydelig og relevant verktøykasse med seg som du flittig både fyller på og aktivt bruker til å skape vinnermiljøer rundt deg. Du er fortsatt på en oppadgående bane i din karriere og har et bevist potensial til å ta på deg en større rolle. Vi tenker at dine kolleger i dag omtaler deg som en klok og inspirerende leder som evner å få det beste ut av den enkelte. Du har en naturlig autoritet og ydmykhet i deg, og et vennlig ytre.


KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

Du har relevant høyre utdannelse på minimum bachelor nivå. Vi forventer også at du har minimum 5 års erfaring som leder med høyt kundefokus og med fullt P/L-ansvar, fortrinnsvis fra samme eller nærliggende bransje – med dokumenterbare gode resultater.

Du er en inspirerende og markedsorient leder som skaper effektive prosesser med fokus på prosess- og måloppnåelse og forutsigbarhet. Du er analytikeren og taktikeren som effektivt identifiserer, analyserer, prioriterer og viser vei.


NØDVENDIG ERFARING:

 • Erfaring fra roller der du har hatt det totale ansvaret, både strategisk, operasjonelt og finansielt
 • Erfaring med å lede et multifunksjonelt team
 • Erfaring med å optimalisere inntekter og kostnadskontroll
 • Drive frem vekst gjennom organisk og oppkjøp


Mer spesifikt

 • Rette kandidat er svært resultatorientert og kompromissløs hva gjelder nøyaktighet og kvalitet i alt arbeid (operasjonelt og finansielt). Han/hun bør derfor ha en dokumenterbar historikk i ledelse av kontinuerlig forbedring.
 • Som leder må Adm. direktør kunne fastsette budsjetter og resultatmål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner.
 • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger, der felles mål er kontinuerlig optimal leveranse
 • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, sympatisk, og inkluderende leder som utøver sitt lederskap gjennom å være svært Hands-on

KOMPETANSE

 • Fremragende lederegenskaper
 • Utpreget sterk gjennomføringsevne
 • Gode analytiske ferdigheter og økonomisk forståelse
 • Evne til å ivareta ulike roller og løsninger - forstå helheten i å drive en organisasjon
 • Meget gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å motivere og engasjere
 • Generelt gode IT-ferdigheter

 

NØDVENDIGE SPRÅKKUNSKAPER

Norsk:              Flytende, skriftlig og muntlig
Engelsk:           Flytende, skriftlig og muntlig

 

ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Plettfri vandel
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov

 

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du, etter å ha lest denne annonsen tenker at du er en aktuell kandidat til rollen vil vi gjerne at du sender oss din søknad med oppdatert CV via skjemaet under her. Skulle du ha relevante spørsmål du trenger svar på i forkant, er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé - Executive Search & Selection på 909 24 341.