Peab er Nordens samfunnsbygger med cirka 14 000 ansatte og en omsetning på over 45 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Peab Anlegg

Peabs nordiske anleggsvirksomhet er blant de ledende i Norden, og av de aller største i Sverige. Vi har både vilje og kapasitet til å være en betydelig anleggsaktør på infrastrukturprosjekter i Norge.
Vi bygger veier, tuneller, bruer og jernbane, men også havner, energianlegg og grunnarbeider for vindkraftverk.

Anleggsleder – Betong

Vi bygger nye E6 i Trøndelag – den strakaste vei!
- og vi trenger en Anleggsleder Betong

I Peab jobber vi i team! Vi er en stor gruppe med faglig sterke individer som stiller høyere krav og forventninger til oss selv og våre egne prestasjoner, enn hva vi forventer av vår sidemann. Vi jobber transparent og er opptatte av å dele kunnskapen og erfaringene våre internt i bedriften. På den måten trener vi hver dag på å spille hverandre bedre.  Og vi lykkes!

Peab vokser sunt og godt, og arbeidsmiljøet er preget av sterkt samhold og stor lagånd! Trivselen blant de ansatte er høy og sykefraværet er lavt. Vi bryr oss om hverandre og ønsker innstendig at alle skal lykkes.

Til å bygge nye E6 gjennom Trøndelag søker vi en faglig sterk Anleggsleder Betong som har en tydelig, men inspirerende lederstil!

Teamet i dag består av dyktige funksjonærer og fagpersoner fra store deler av Norge og Sverige som pendler inn til Trondheim hver uke, så her er det det muligheter for du som trives med å pendle.


Vår idealkandidat har:

 • Relevant høyere utdannelse, men manglende formell utdannelse kan kompenseres med erfaring fra arbeid som prosjektleder/anleggsleder - betong.
 • Erfaring fra å være anleggsleder men med fortsatte ambisjoner om videre utvikling.


ANSVAR OG MYNDIGHET

Som Anleggsleder - Betong i Peab Anlegg vil du være leder for produksjonsarbeiderne å inneha ansvaret for å målstyre din del av produksjonen mot tidsplan, budsjett og kvalitet.
Anleggsleder har også ansvar for at arbeidet utføres i henhold til gjeldende bestemmelser om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet samt ytre miljø, herunder:

 • Utarbeider, forankrer og følger opp fremdriftsplaner
 • Leder og fordeler arbeid i samråd med arbeidsleder, produksjonsleder og UE
 • Følger opp produksjonen i henhold til kalkylen, tid og kvalitet
 • Oppfølging av HMS, YM og KS plan
 • Innhenting, konsolidering og rapportering av informasjon fra arbeidsledere til Prosjektleder/NK og støttefunksjoner.

 

Anleggsleder bærer videre ansvaret for økonomi-, timekontroll og kostnadsstyring.

 • Har myndighet til å ta økonomiske avgjørelser med byggherre innen sitt ansvarsområde
 • Har ansvaret for materialavrop, bestilling av varer, eventuelt delegere til innkjøps-, og arbeidsleder
 • Sørge for FDV dokumentasjon på bestilte varer
 • Gjør utsjekk av utført arbeid og signerer kontrollplanen når alle kontroller er utført


PERSONLIGE EGENSKAPER SOM VIL VEKTLEGGES

Overordnet søker vi en anleggsleder som er faglig dyktig og har en inspirerende lederstil!

 • Kandidaten må være strukturert og systematisk i sitt arbeid og sin tilnærming til problemstillinger
 • Inneha gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å inspirere og engasjere
 • Sterke samarbeidsegenskaper, evne å danne gode relasjoner
 • Er serviceinnstilt
 • Er beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
 • Vise evne til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon
 • Ha utpreget god forretningsforståelse- velutviklet kremmerånd


KONTAKTINFORMASON

Har du lyst til å høre mer om denne muligheten er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341
Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Anleggsleder Peab Anlegg


Søknadsfrist er mandag 28. februar 2017