CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Bærum (Lysaker Torg), London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 70 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.
Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

Applikasjonsspesialist – Fødesystemer Kundestøtte og Leveranse

Vil du være med på å forme morgendagens løsninger i helsevesenet på en arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ og hvor det er kort vei fra idé til handling?

Som medarbeider i CSAM Health vil du få gode betingelser. Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i et ungdommelig og meget godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt. Selskapets ansatte har svært høy tilfredshet i forhold til jobben både mht. trivsel og faglige utfordringer.

Som person synes du at det er meningsfylt å få være med å lage et godt arbeidsverktøy for ansatte på sykehus og/eller primærhelsetjenesten. Du kjenner deres arbeidshverdag og har kjennskap til oppfølging av gravide og fødende. Du har forståelsen av at det å ta i bruk kliniske spesialistløsninger er mer en organisasjonsendring enn et teknisk prosjekt. Du liker å kombinere din IT-interesse med din kompetanse om helse.

Vår idealkandidat har:

 • Relevant helsefaglig bakgrunn innen føde, med interesse for IT og et brennende ønske om levere gode spesialistløsninger.
 • Erfaring med svangerskaps-, fødsel- og/eller barselomsorg i praksis er en fordel, men ikke en forutsetning.

Arbeidsoppgaver:

Som Applikasjonsspesialist Kundestøtte & Leveranse av Fødesystemer vil du arbeide tett med våre produkt-, leveranse- og supportteam. Ditt fokus vil være å bidra til å levere gode tjenester og hjelpe våre kunder med innføring av våre løsninger, samt å yte brukerstøtte og løse supportsaker.

 • Deltagelse i innførings- og leveranseprosjekt hos kunde innen brukeropplæring og rådgivning
 • Støtte våre utviklingsprosjekter med rådgivning, test og kvalitetssikring
 • Vurdere innmeldt saker fra kunden og bidra i håndteringen av disse, både i leveranse og forvaltning
 • Arbeide aktivt til å styrke egen og andres kompetanse på fagområdet og produktene
 • Bidra ved behov på markedsaktiviteter, salgsmøte og anbudsbesvarelse
 • Det stilles ufravikelige høye krav til din nøyaktighet og systematiske fokus på detaljer.

Formalkompetanse:

Høyere utdanning som jordmor eller spesialsykepleier er ønskelig, men relevant helsefaglig bakgrunn innen fødeområdet vurderes også.

Som fagperson:

 • Har du lett for å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Er du fleksibel både ift de oppgaver vi skal løse sammen og de metoder og rutiner vi til enhver tid forholder oss til internt og eksternt
 • Har du gode kommunikasjonsevner, du kommuniserer like godt med brukere og kunder som med utviklere
 • Er du analytisk og løsningsorientert
 • Er du opptatt av kvalitet og liker å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • Har du særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som kollega:

 • Liker du nye utfordringer – hver dag
 • Er du selvstendig, samtidig som du gjerne deltar i gruppearbeid og faglige diskusjoner
 • Er du lojal mot beslutninger og påser at disse følges
 • Liker å være hands-on på oppgaver, samtidig som du deltar i diskusjoner på høyt nivå.
 • Liker du å arbeide i et dynamisk miljø

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no. Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.