CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Bærum (Lysaker Torg), London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 70 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst. Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere. CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert. CSAM Health moderniserer og konsoliderer sykehusenes informasjonsflyt. Selskapets systemplattformer, applikasjoner og løsninger bidrar til enklere og bedre hverdager for helsepersonell og pasienter. CSAM gjør en forskjell.

 

Applikasjonsspesialist – Produktutvikling Okologi

Vil du være med på å forme morgendagens løsninger i helsevesenet på en arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ og hvor det er kort vei fra idé til handling? Vi søker Applikasjonsspesialist - Produktutvikling Onkologi til CSAM Health.

Vår idealkandidat har:

 • Har bakgrunn som sykepleier, spesialsykepleier eller sykehusfarmasøyt med interesse for IT og et brennende ønske om levere gode spesialistløsninger.
 • Erfaring med cytostatikahåndtering i praksis er en fordel, men ikke en forutsetning.

Arbeidsoppgaver:

 • Som Applikasjonsspesialist Produktutvikling Onkologiløsninger vil du arbeide tett sammen med andre applikasjonsspesialister, produktledelsen og våre utviklings- og testteam.
 • Du vil bidra til å levere brukervennlige løsninger med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.
 • Arbeide sammen med produktledelsen med å identifisere kundenes behov og omsette disse til funksjonell kravspesifikasjon for vårt utviklingsteam
 • Delta i utviklingsprosjekter test, kvalitetssikring og utarbeidelse av dokumentasjon
 • Være en ressursperson i pilotprosjekter og innovasjonsprosjekter som gjøres i samarbeid med våre kunder
 • Arbeide aktivt for å styrke egen, og teamets kompetanse, i våre løsninger og innen fagområde
 • Det stilles ufravikelige høye krav til din nøyaktighet og systematiske fokus på detaljer.

Formalkompetanse:

 • Høyere utdanning som sykepleier, spesialsykepleier eller sykehusfarmasøyt er påkrevd.

Som fagperson:

 • Har du lett for å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Er du fleksibel både ift de oppgaver vi skal løse sammen og de metoder og rutiner vi til enhver tid forholder oss til internt og eksternt
 • Har du gode kommunikasjonsevner, du kommuniserer like godt med brukere og kunder som med utviklere
 • Er du analytisk og løsningsorientert
 • Er du opptatt av kvalitet og liker å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • Har du særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som kollega:

 • Liker du nye utfordringer – hver dag
 • Er du selvstendig, samtidig som du gjerne deltar i gruppearbeid og faglige diskusjoner
 • Er du lojal mot beslutninger og påser at disse følges
 • Liker å være hands-on på oppgaver, samtidig som du deltar i diskusjoner på høyt nivå.
 • Liker du å arbeide i et dynamisk miljø

Kontaktinformasjon:

For spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no. Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.