CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Bærum (Lysaker Torg), London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 60 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.

Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

Business Controller

Vi søker en Business Controller som skal være selve bindeleddet mellom de til enhver tid løpende prosjekter og virksomhetsprosesser og selskapets ledelse.

Krav, ønsker og forventninger:

 • 2-3 års erfaring fra en tilsvarende rolle
 • God erfaring fra prosjektorganisasjoner og prosjektoppfølging
 • Gjerne kjennskap til helsedomenet
 • Fremragende økonomiforståelse

Arbeidsoppgaver
Stillingens primæroppgave er å analysere, følge opp resultat, overvåke lønnsomheten og virksomhetens indre effektivitet, samt bistå i utvikling og styring av virksomheten. Business Controller er selve bindeleddet mellom de til enhver tid løpende prosjekter og virksomhetsprosesser og selskapets ledelse. Arbeidsoppgavene omfatter budsjettering, budsjettoppfølging, andre periodiske rapporter, prognoser, lønnsomhetsoppfølginger, analyser, gransking av investeringsoppgaver og utvikling av rutiner og systemer. Controlleren deltar også i arbeidet med årsavslutning og regnskapsrapportering.

En viktig del av rollen er å formidle informasjonen innad i organisasjonen samt påvirke slik at analysene fører til utvikling i ønsket retning. Dette innbefatter å være diskusjonspartner til lederne og andre beslutningstagere.

Det stilles ufravikelige høye krav til din nøyaktighet og systematiske fokus på detaljer.


Formalkompetanse:
Gjerne siviløkonom eller revisorutdannet, men minimum tre års høyere økonomisk utdanning fra universitet eller høyskole.

Som fagperson:

 • Er du kommersielt anlagt med sterk fokus på forretningsdrift
 • Har du lett for å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Er du fleksibel både ift de oppgaver vi skal løse sammen og de metoder og rutiner vi til enhver tid forholder oss til internt og eksternt
 • Har du gode kommunikasjonsevne
 • Er du analytisk og løsningsorientert
 • Er du opptatt av kvalitet og liker å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • Har du særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne – Norsk og Engelsk.

Som kollega:

 • Liker du nye utfordringer – hver dag
 • Er du selvstendig, samtidig som du gjerne deltar i gruppearbeid og faglige diskusjoner
 • Er du lojal mot beslutninger og påser at disse følges
 • Liker å være hands-on på oppgaver, samtidig som du deltar i diskusjoner på høyt nivå.
 • Liker du å arbeide i et dynamisk miljø

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no. Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.