CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Oslo, London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 70 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.
Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.CSAM Health AS moderniserer og konsoliderer sykehusenes interne informasjonsflyt og støtter samhandling med andre aktører. Selskapets systemplattformer, applikasjoner og løsninger bidrar til enklere og bedre hverdager for helsepersonell og pasienter.

CSAM Health AS er en dynamisk organisasjon i kontinuerlig bevegelse, og vi forventer derfor at du er en kandidat med særdeles gode egenskaper til å oppnå resultater under slike endringsprosesser. Du vil få muligheten til å jobbe i et prosjektorientert miljø med store påvirkningsmuligheter.

Chief Medical Officer

Er du lege og har lyst til å være med på å forme morgendagens løsninger i helsevesenet på en arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ og hvor det er kort vei fra idé til handling? For CSAM Health AS søker vi lege med betydelig operasjonell erfaring fra sykehus i Norden og fortrinnsvis god erfaring fra Onkologi- og/eller fødeområdet.

Formalkompetanse:

Lege med bred erfaring og gjerne god kunnskap innen Onkologi og/eller Føde.

Nødvendig erfaring:

  • Du må ha erfaring som lege i et av de Nordiske landene.
  • Erfaring med å lede et multifunksjonelt team, herunder undervisning og veiledning av kolleger

Mer spesifikt

  • Rette kandidat er svært resultatorientert og kompromissløs hva gjelder nøyaktighet og kvalitet i alt arbeid. Du bør ha en dokumenterbar historikk i ledelse av kontinuerlig forbedring.
  • Som leder må Chief Medical Officer kunne fastsette mål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner.
  • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger, der felles mål er kontinuerlig optimal leveranse
  • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, sympatisk, analytisk dyktig leder som utøver sitt lederskap gjennom å være svært Hands-on
  • Kandidaten har en god basiskunnskap om bruk av IT i helsesektoren og gjerne erfaring fra ledelse av endringsarbeid hvor IT inngår som middel for effektivisering og kvalitetsøkning.
  • Kandidaten kjenner godt til utfordringer med samhandling innen helsesektoren og de ulike brukergruppenes behov.

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes Chief Medical Officer

Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.