Unified Messaging Systems AS (UMS) er en World Class aktør innenfor kritiske automastiserte varslings- og innkallingssystemer. Siden etableringen i 1997 har UMS vært en pioner innen utviklingen av automatiserte varslings- og innkallingssystemer. Selskapet leverer tjenestene til myndigheter og organisasjoner som er avhengig av effektiv, sikker og rask kommunikasjon.

UMS er i Danmark markedsledende innenfor kritiske varslingsløsninger. Markedet har vært bearbeidet aktivt de siste 7 årene og posisjonen innenfor beredskap er ubestridt. UMS leverer også løsninger for servicevarsling og kommersielle varslings- og informasjonssystemer.

Selskapet har et stort antall veletablerte kunder over hele Europa og opplever stor interesse og pågang fra myndigheter og industrielle aktører globalt. Selskapet er unotert, men har svært solide og langsiktige eiere.

Country Sales Manager Danmark

Til å videreutvikle selskapets satsning i Danmark, samt tidvis å delta på internasjonalt salgsarbeide søkes det ny Country Sales Manager - Danmark

Kompetansekrav:

Av bakgrunn har du svært gode resultater å fremvise fra salg innenfor It og/eller Telekommunikasjon bransjen. Alternativt har du bakgrunn fra salg av kommunikasjon, beredskap eller varslings løsninger

Høyere utdanning på sivil-/masternivå, fortrinnsvis innenfor markedsføring, eller andre nærliggende merkantile fagområder. Noen års erfaring fra en ledende produsent/forhandler, fortrinnsvis innen bransjer med sammenlignbare utfordringer. Forretningsorientert og pragmatisk tilnærming
Gode samhandlings- og lederegenskaper.

Språk:

Dansk: Flytende skriftlig og muntlig
Engelsk: Flytende skriftlig og muntlig
Et 3. språk er ønskelig

Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver

Hovedoppgaven til Country Sales Manager er å videreutvikle kundeporteføljen i Danmark, samt tidvis å delta på annet internasjonalt salgsarbeide. Verdien på porteføljen er ditt ansvar og for å øke denne ytterligere skal du selv finne nye verdier gjennom nysalg og mersalg som krever strategiske egenskaper.

Stillingen innebærer at du forhandler langsiktige kontrakter direkte med beslutningstakere hos kunder og hos forhandlere på alle ledernivåer, og som igjen stiller store krav til vår Country Sales Manager, herunder:

 • Identifisere forretningsmuligheter og kundebehov på eksisterende og nye kunder
 • Analysere kunder mht behov og potensial
 • Utvikle forretningsplaner, bistå kunder med varslings- og innkallingsstrategier
 • Gjennom dialog med kunden, utvikle og selge inn løsninger i samarbeid med ressurser internt
 • Utvikle kommunikasjonsløsninger som bidrar til bedre effekt for kunde
 • Misjonere selskapets tjenester
 • Lede prosjekter

Øvrig
Country Sales Manager har ansvaret for å utarbeide og gjennomføre strategier, planer og budsjetter for landet. Holde løpende oversikt over kostnadsforbruk, gjennomføre månedlige korrigerende tiltak etter behov, slik at budsjettet til enhver tid følges.

Country Sales Manager er ansvarlig for at UMS har en god forståelse av aktiviteter fra konkurrenter og forståelse for ønsker og behov fra kunde.

Gjennomføre og drive daglig virksomhet i landet med god ”hands on” følelse, drive utviklingsprosjekter i egne avdelinger og på tvers av øvrige land i henhold til avtalt tidsplan og ressursbruk.

Sikre god kontakt med underleverandører som ivaretar UMS sine forretningsmessige interessert på kort og lang sikt. Videreutvikle og vedlikeholde gode relasjoner til disse partnerne.

Vesentlige utfordringer:

 • Kombinere landets totale salgsbudsjett med eget salgsbudsjett
 • Evne til å se virksomheten helhetlig, definere og arbeide med de viktigste driverne for forbedring på kort og lengre sikt.
 • Balansere strategisk arbeid med operativt trykk og gjennomføringsevne.
 • Kompleks virksomhet med bred produktlinje og store krav til fornyelse. Kontinuerlig behov for nytenkning og tilpassning.
 • Bransjemessige utfordringer med krav til vekst samtidig med økt lønnsomhet og effektivitetsforbedringer.
 • Utvikle landet med henhold til kompetanse og bemanning
 • Personlige egenskaper som vil verdsettes

UMS´s nye Country Sales Manager er:

 • Utadvendt, robust og trygg
 • Strategisk anlagt, men med operativt fokus og stor gjennomføringsevne og -kraft
 • Fremragende på presentasjon, kommunikasjon og closing
 • Flink til å skape relasjoner og utvikle nettverk
 • Ydmyk, punktlig og profesjonell på jobb
 • Utfordrer og tenker nytt
 • Tar eierskap, beslutter og iverksetter handling
 • Hands-on, forstår viktigheten av detaljer for å levere kvalitet og har sterk evne til å levere.
 • Tar ordet, liker debatt og har bakgrunn for egne meninger og kan argumentere for disse.
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Har stor arbeidskapasitet, takler et hektisk miljø

UMS tilbyr rette kandidat

 • En utfordrende, sentral og synlig stilling med stor påvirkningskraft
 • En strategisk posisjon i et offensivt selskap med svært fremtidsrettede, livskritiske og synlige produkter
 • Et ungt og meget godt arbeidsmiljø med stort engasjement, høy faglig dyktighet
 • Ambisiøse karrieremuligheter - nasjonale og internasjonale
 • Eget og kollektivt ansvar fra dag en
 • Et stimulerende arbeidsmiljø bygget på respekt
 • Konkurransedyktig avlønning
 • Det tilbys her en spennende og krevende stilling i et ungt, dynamisk og målrettet miljø.
 • Stillingen inngår i konsernets ledergruppe.

Rette kandidat kan vente seg konkurransedyktige betingelser

Kjenner du deg igjen i ovennevnte beskrivelse og trigges av ansvaret og utfordringene, er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på tlf.+47 909 24 341

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også i første omgang overfor vår oppdragsgiver om ønskelig.

Søknad med CV imøtekommes pr. e-post cv1@resume.no merket CSM Denmark