Nesbyen Auto er Hallingdals største og ledende bilforretning, både hva gjelder volum, omsetning og resultat. Nesbyen Auto er autorisert forhandler og verksted av Volkswagen. Nesbyen Auto er en svært veldrevet forretning.

Den tradisjonsrike bilbutikken holder til i hypermoderne lokaler rett ved innfartsåren til Hallingdal og med suveren eksponering mot den høyt trafikkerte RV7, bilveien som knytter øst med vest.

Inne i lokalene treffer du et sammensveiset og engasjert team som hver dag gjør alt de kan for å gjøre kundene fornøyde.  Den fremragende servicen man får hos Nesbyen Auto har resultert i at kunder kommer langveisfra for å handle bil nettopp her.

Daglig leder

Hallingdals ledende bilforretning søker ny daglig leder!
Volkswagenforhandleren Nesbyen Auto har en ledende posisjon i markedet, men ser store vekstmuligheter. Til å angripe mulighetsrommene søker vi du som er en robust kremmer – en sterk leder som evner å skape fremragende resultater gjennom dine ansatte.

Vår idealkandidat har et omdømme for å være strategisk, taktisk og samtidig svært operasjonell. Du har betydelig og dokumenterbar suksessfull erfaring i å samle en organisasjon til ett, og kontinuerlig trene dine ansatte i selvledelse i henhold til selskapets strategier og planer. Dine kolleger i dag omtaler deg som en pliktoppfyllende, effektiv, og nøyaktig leder, og som en særdeles god støttespiller og kollega. Du har en naturlig autoritet og ydmykhet i deg.

Rette kandidat kan vente seg, i tillegg til konkurransedyktige økonomiske vilkår, en utfordrende, meget sentral og synlig posisjon.

 

HOVEDOPPGAVER

Daglig leder skal, i tett samarbeid med styret ha det overordnede daglige ansvaret for utviklingen av Nesbyen Auto som Hallingdals ledende bilforretning. Daglig leder skal samle de interne avdelingenes ressurser til et sterkt team med felles mål, prosesser og arbeidsmetodikker.
Den ideelle kandidaten er fortsatt på en oppadgående bane i hans/hennes karriere, med et bevist potensial til å påta seg en større rolle.
Kandidaten må ha betydelig erfaring fra lederroller med høyt kundefokus, fortrinnsvis fra bransjen.
Kandidaten må ha en utpreget entreprenørprofil med evne, vilje og lyst til å ta ansvar for hele selskapets verdikjede, med spesielt fokus på mulighetsrommene i ettermarkedet. 

 

ANSVAR OG MYNDIGHET

Daglig leder har det daglige ansvaret for å lede og videreutvikle Nesbyen Auto, herunder:

 • sikre god intern utvikling og samarbeid på team- og avdelingsnivå
 • sikre god utvikling av salgs- og ettermarkedet
 • styre kommunikasjonen mot Importør
 • sikre at beste praksis deles og anvendes på samtlige avdelinger
 • implementere og sikre atferdsendring knyttet til de enhver tid gjeldene planer
 • dimensjonere, utvikle, tilpasse og følge opp

Daglig leder må være særdeles sterk på å kunne identifisere, analysere, prioritere og gi retning om mulighetsområder til ansatte.

 

KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

Rette kandidat har:

 • minimum 5 års ledererfaring fra forhandlerleddet, med dokumenterbare fremragende resultater
 • erfaring med overordnet ansvar for økonomiske disposisjoner, både for inntekter og kostnader
 • erfaring med implementering av omstillinger og restruktureringer

 

KOMPETANSE

 • Fremragende leder- og coachingegenskaper
 • Utpreget sterk gjennomføringsevne
 • Gode analytiske ferdigheter og økonomisk forståelse
 • Evne til å ivareta ulike roller og løsninger - forstå helheten i å drive en organisasjon
 • Meget gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å motivere og engasjere
 • Gode ferdigheter i MS Office og dataverktøy generelt

 

SPRÅK

 • Norsk – Flytende, skriftlig og muntlig
 • Engelsk – Flytende, skriftlig og muntlig
 • Tysk – ønskelig, men ikke påkrevd

 

ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Plettfri vandel
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov

 

KONTAKTINFORMASJON
For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså – tlf. +47 909 24 341 i Resumé AS – Executive Search & Selection.
Søknad med CV sendes cv1@resume.no og merkes med ”Daglig leder Nesbyen Auto”

Vi behandler alle henvendelser konfidensielt, om ønskelig i første omgang også overfor vår oppdragsgiver.