Vår klient er et skandinavisk børsnotert konsulentselskap innen IT og virksomhetsutvikling med hovedkontor i Sverige. Selskapet er notert på NASDAQ OMX Stockholm

Selskapet kan vise til en særdeles god historikk med en kontinuerlig sunn, sterk og lønnsom organisk vekst. Som et naturlig ledd i den planlagte videre vekst, har selskapet nylig etablert seg i Norge med eget datterselskap.

Selskapet har en klar ambisjon om å utvikle det norske datterselskapet til å bli et sterkt og foretrukket fagmiljø av seniorkonsulenter innen utvalgte satsningsområder som f.eks SharePoint/Office 365 og IT-ledelse.

Daglig leder med sterkt salgsfokus

En strategisk, taktisk, svært operasjonell, og utpreget salgsorientert daglig leder, med betydelig kunnskap om salg av konsulenttjenester søkes!

KRAV TIL FORMALKOMPETANSE:

Relevant høyere utdanning, med minimum tre års høyere økonomisk utdanning fra universitet eller høyskole.

NØDVENDIG ERFARING:

  • Betydelig erfaring fra roller der du har hatt det totale ansvaret, både strategisk og operasjonelt
  • Kan vise til sterke salgsresultater, fortrinnsvis tjeneste/konsulentsalg innen selskapets fagområder
  • Erfaring med å lede et multifunksjonelt team
  • Erfaring med å optimalisere inntekter og redusere kostnader
  • God kunnskap om SharePoint og/eller IT-ledelse
  • Løsningsfokusert


MER SPESIFIKT:

  • Rette kandidat er svært resultatorientert og kompromissløs hva gjelder nøyaktighet og kvalitet i alt arbeid (operasjonelt og finansielt). Han/hun bør derfor ha en dokumenterbar historikk i ledelse av kontinuerlig forbedring.
  • Som leder må du kunne fastsette resultatmål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner.
  • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger, der felles mål er kontinuerlig optimal leveranse
  • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, sympatisk, analytisk dyktig leder som utøver sitt lederskap gjennom å være svært Hands-on

ARBEIDSSTED:

Selskapets kontor i Oslo

KONTAKTINFORMASJON:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså eller Kine Paulsen i Resumé AS på telefon 482 80 800. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no og merkes Daglig leder med sterkt salgsfokus.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.