NORCAP GRUPPEN
NORCAP AS ble stiftet i 1993, og tilbyr investeringsrådgivning innen aktivaklassene aksjer, renter, eiendom, shipping/offshore og private equity. NORCAPs rådgivningsmodell er utformet for å sikre objektiv rådgivning og derved også kundens beste interesser. NORCAP belaster ingen transaksjonshonorarer – selskapets godtgjørelse baseres utelukkende på størrelsen av kundens totale investeringer og avkastning. NORCAPs økonomiske insentiver er 100% på linje med kundens, som er å oppnå høyest mulig langsiktig avkastning innenfor kundenes risikorammer.
Selskapets kunder består av formuende privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser. Selskapet er et verdipapirforetak som har konsesjon fra Finanstilsynet. Gjennom selskapene NORCAP Service AS og NORCAP Regnskap AS tilbys NORCAPs forvaltningskunder skatte- og arverådgivning, finansierings- og regnskapstjenester.

NORCAP Regnskap AS tilbyr tjenester innen forretningsførsel og regnskapsføring. Selskapet har bred regnskapserfaring med spisskompetanse på føring av finansielle instrumenter for investeringsselskaper. NORCAP Regnskap AS sine kunder er i hovedsak konsulent- og investeringsselskaper. Kvalitet, service, fleksibilitet, effektivitet og punktlighet er verdier selskapet er kjent for. Selskapet er en del av NORCAP Gruppen og holder til i moderne flotte lokaler sentralt på Lysaker.

Daglig leder/Regnskapssjef

Til å lede utviklingen av selskapet videre skal det nå ansettes en autorisert operativ Daglig leder / Regnskapssjef.

Vi søker deg som:

 • Er god på presentasjon og kommunikasjon
 • Ydmyk, punktlig og profesjonell
 • Utfordrer og tenker nytt
 • Tar eierskap, beslutter og iverksetter handling
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Har stor arbeidskapasitet, takler et hektisk miljø


Rette kandidat kan vente seg, i tillegg til konkurransedyktige økonomiske vilkår:

 • En utfordrende, sentral og synlig stilling med stor påvirkningskraft
 • En sentral posisjon i et offensivt og sultent team
 • Et meget godt arbeidsmiljø med stort engasjement, høy faglig dyktighet, et meget godt samarbeids- og arbeidsmiljø med sterkt samhold
 • Selskapets eiere er positive til at rette vedkommende skal kunne få muligheten på sikt til å kjøpe seg inn i selskapet.


SENTRALE TJENESTER SOM TILBYS I NORCAP REGNSKAP AS

 • Postmottak
 • Løpende regnskapsførsel
 • Lønn
 • Fakturering
 • Rapportering og oppfølging
 • Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Bistand ved generalforsamling
 • Kontroll av skatteoppgjør


Du:

 • har autorisasjon fra Finanstilsynet og tilfredsstiller derigjennom minimumskrav til utdanning.
 • har gjerne tilleggsutdanning og operativ erfaring innen ledelse
 • har 5-10 års erfaring fra tilsvarende selskap eller relevant byråerfaring.
 • er forretningsorientert og samfunnsengasjert
 • har gode samhandlings- og lederegenskaper.
 • har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • stiller høye etiske krav til deg selv og til din arbeidsgiver.


Viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ta ansvar for en positiv videreutvikling av selskapet, herunder å være en aktiv rollemodell og sørge for at selskapets og de ansattes mål nås - daglig
 • Ivareta og sikre at eget og de ansattes daglige arbeid gjennomføres i henhold til de verdier selskapet er og skal være kjent for
 • Rådgi og føre regnskap for eksisterende og nye kunder på egen portefølje
 • Være sparringspartner for kunden og en mentor for de ansatte
 • Ta ansvar for at selskapets krav til vekst oppnås
 • Sikre at NORCAP sin merkevare overfor kunder og leverandører ivaretas på en god måte


Erfaring:

 • Autorisasjon fra Finanstilsynet, plettfri vandel og ingen inkassosaker er ufravikelige krav.
 • 5-10 års erfaring som regnskapsfører, gjerne fordelt på byrå og erfaring fra nærliggende virksomhet der føring for investeringsselskaper er hovedvirket
 • Erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Erfaring med å lede andre, men fortsatt ønske om å være operativ
 • Erfaring med Visma Business som regnskapsprogram


Språk:
Du behersker Norsk og Engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • analytisk og strukturert
 • Har naturlig autoritet
 • Er ekstremt serviceorientert
 • Er tillitvekkende med meget gode relasjonsskapende egenskaper
 • selvdrevet
 • tilgjengelig
 • innovativ
 • faglig dyktig
 • dynamisk


Ring Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på mobil 909 24 341 om du har spørsmål om stillingen, eller send din søknad som vi vil legge merke til sammen med din CV til cv1@resume.no merket Daglig leder NORCAP Regnskap.

Vi behandler alle henvendelser konfidensielt, om ønskelig i første omgang også overfor vår oppdragsgiver.