Get er en pioner innen utvikling av tv- og bredbåndstilbudet gjennom 45 år. Helt siden starten i 1969, har Get vært preget av entreprenørskap og ønsket om å sprenge grenser for å tilby innovative og brukervennlige løsninger. Get jobber i dag tett sammen med verdens ledende teknologiselskaper, og alle de ledende innholdsleverandørene i inn- og utland.

Gets tjenester leveres over ulike fiberteknologier som sikrer kundene enorm kapasitet og muligheter for de beste tjenestene - i dag og i morgen. Gets kunder har tilgang til et av landets raskeste bredbåndsnett, og Norges ledende tv-tjenester. Alle Get-kunder kan strømme tv-tjenestene på sine nettbrett og smarttelefoner, samt fjernstyre Get boksene med den nye Get appen.

Get jobber kontinuerlig med å utvikle nye tjenester og produkter som kundene vil kunne sette stor pris på og ha god nytte av i hverdagen.

Digital Content Manager

Get skal gi kundene Europas beste brukeropplevelse!

Ansvar og oppgaver

Digital Content Manager skal gjennom strategisk, taktisk og operasjonelt arbeid sikre at Get til enhver tid leverer innhold og tjenester i henhold til selskapets Content Strategy, samt forvalte utviklingen av denne strategien. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle morgendagens tv-tjenester, sikre de nødvendige rettighetene og forvalte disse avtalene, herunder:

  • Forvalte Content Strategy sammen med Head of Content & Distribution.
  • Planlegge, gjennomføre og realisere forhandlinger med både nasjonale og globale rettighetshavere
  • Evne til å gjøre kommersielle vurderinger knyttet til nye, potensielle og eksisterende innholdsavtaler med tanke på forberedelse og gjennomføring av forhandlinger
  • Initiere, følge opp og analysere behov og tilgjengelige rettigheter for nytt innhold
  • Prosjektansvarlig for kvalifisering og lansering av nye innholdsleverandører som f.eks. nye strømmetjenester for film, serier og musikk
  • Ansvar for implementeringen av nye tv-kanaler, innholdstjenester og konsepter samt særskilt ansvar for det operative samarbeidet med innholdsleverandører sammen med Produktsjef TV og Produktkoordinator(er)
  • Koordinere mot interne avdelinger (Kundesenter, Teknisk, og IT/rapportering) for å sikre og utvikle nødvendige rutiner og prosesser for innholdshåntering / rapportering

Utdanning:

Relevant høyere utdannelse, men særdeles gode dokumenterbare resultater og erfaring kan kompensere.


Faglig kvalifisering:

Stillingen fordrer at du besitter betydelig kunnskap og bevist kompetanse om forhandling og innkjøp av digitalt innhold. Du er skarp, teknologisk oppvakt og med en fremragende forhandlingsteft. Du forstår hva som menes med den «nye TV-verden» og har et brennende ønske om å få være med å påvirke utviklingen av denne.


Videre ønsker vi at du:

har erfaring med avtaleforhandlinger, innholdsrettigheter, IPR eller tilsvarende fagområder
har god forståelse av juridisk logikk og avtaleformuleringer
har innsikt og forståelse for «det nye mediabildet» både mht endrede brukervaner og ny teknologi og nye innholdstjenester
har generell teknisk interesse og kunnskap om f.eks. mediefiler, bildeformater og lignende

Personlige egenskaper og evner

Du er en fremragende strateg med operasjonelt fokus og driv
Du har utpregede evner i å drive prosjekter i havn
Du er analytisk sterk med interesse for ny teknologi
Du er utadvendt og god på å etablere og ivareta sosiale relasjoner
Du er en lagspiller med stort driv

Språk:

Fremragende kommunikasjonsevner både på engelsk og norsk – skriftlig og muntlig er påkrevd.

Rapportering:

Stillingen rapporterer direkte til Head of Content & Distribution.

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no og merkes med Digital Content Manager.

Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.