PEAB er Nordens samfunnsbygger med cirka 15 000 ansatte og en omsetning på over 45 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

PEAB Bygg AS
Vi bygger Norge! Vi tilbyr nybygg, rehabilitering og byggservice. Vi bygger kommersielle og offentlige bygg som kontorer, kjøpesentre, skoler, barnehager og sykehus. Våre oppdragsgivere er private, kommunale og statlige.

Peab er et av Sveriges største bygg- og anleggsselskaper, men er også store i Norge. I alle våre prosjekter har vi et mål om å jobbe i nært samarbeid med våre kunder. I tett samarbeid med kunden bidrar vi aktivt til energieffektiv bygging, ressurseffektiv utnyttelse av materialer og bærekraftige produktvalg.

Vi er store, men praktiserer lokal styring og beslutning. Det er derfor alltid kort vei fra idé til beslutning.

Distriktssjef Romerike

Vi søker en dyktig Distriktssjef som kan ta ansvaret for selskapets prosjektportefølje fra Oslo Nord, Romerike og opp mot Mjøsregionen

Peab Bygg Øst vokser med markedet, og ser store mulighetsrom i tiden fremover.

For å kunne svare på veksten i markedet skal selskapet styrke Distrikt Romerike betydelig og til dette trenger vi en dyktig Distriktssjef som kan ta ansvaret for selskapets prosjektportefølje fra Oslo Nord, Romerike og opp mot Mjøsregionen.

Vi har kontor på Lysaker og på Kløfta, og daglig tilholdssted for denne stillingen er kontoret vårt på Kløfta.

 


ANSVAR OG MYNDIGHET

Som Distriktssjef har du det overordnede ansvaret for Distrikt Romerike. Du er distriktets daglige leder
 
I tett samarbeid med hovedkontoret på Lysaker og øvrige ressurser i Oslo-teamene, vil du jobbe aktivt i markedet med å sikre Peab Bygg Øst - distrikt Romerike nye potensielle prosjekter.


Arbeidsoppgaver:

 • Aktivt følge opp markedet for å få inn nye prosjekter
 • Innhenting, mottak og behandling av forespørsler fra kunder og potensielle kunder
 • Kvalitetssikre kalkulasjoner og innkjøp i samråd med kalkulasjonsleder og innkjøper
 • Utarbeide tilbud i samarbeid med teamet på Romerike og Oslo
 • Utvikle kontoret gjennom å rekruttere flere dyktige medarbeidere og samarbeide med Oslo om best ressursutnyttelse.

 

KVALIFIKASJONER

Overordnet søker vi en inspirerende og faglig sterk leder som er på en oppadgående bane karrieremessig.
Du har en dokumenterbar historikk i å utvikle gode og effektive miljøer rundt deg og dine kolleger omtaler deg som en inspirerende, faglig dyktig og pliktoppfyllende leder.

 • Du har erfaring fra bygg – fortrinnsvis entreprenørsiden
 • Du har minst 3-5 års erfaring innen ledelse
 • Du har gjerne jobbet med kunder, prosjektledelse og kalkyler
 • Du har god forretningsforståelse og sterk motivasjon for å utvikle medarbeidere og tiltrekke kunder
 • Du utstråler sterke samarbeidsegenskaper og utvikler gode relasjoner med ansatte, kunder og leverandører
 • Du er beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
 • Du viser evne til å tenke helhet og får dine ansatte til å se det samme bildet


Stillingen rapporter direkte til Regiondirektør, og inngår i ledergruppen for Region Bygg Øst.

 

KONTAKTINFORMASON

Har du lyst til å høre mer om denne muligheten er du velkommen til å ta kontakt vår eksterne rådgiver, Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341

Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Distriktssjef Romerike