CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og samlet har vi over 85 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene.

Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av kliniske applikasjoner innen nisjer som fødsel, akuttmedisin og kreftbehandling, samt integrasjon og meldingsformidlingsløsninger. Vi bidrar til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

Engasjert og inspirerende Regnskapskonsulent

Vil du jobbe på en arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ og hvor det er kort vei fra idé til handling?
Ved CSAM Health`s hovedkontor skal det opprettes en ny stilling for å øke kapasiteten innen regnskap og økonomi.

CSAM Health AS er en dynamisk organisasjon i kontinuerlig bevegelse, og vi forventer derfor at du er en kandidat med særdeles gode egenskaper til å oppnå resultater under slike endringsprosesser. Du vil få muligheten til å jobbe i et prosjektorientert miljø med store påvirknings- og utviklingsmuligheter.
Gjennom oppkjøp og organisk vekst, er CSAM Health i dag representert i UK, på Filipinene, i Sverige og i Finland. Selskapets hovedkontor er på Lysaker, rett utenfor Oslo.

Ved selskapets hovedkontor skal det opprettes en ny stilling for å øke kapasiteten innen regnskap og økonomi.

Vår idealkandidat:

Vår ideelle kandidat er en erfaren, men fortsatt nysgjerrig og lærevillig regnskapskonsulent.

 • Meget god kompetanse tilegnet gjennom lengre erfaring
 • Praktisk erfaring med regnskapsarbeid fra A – Å
 • Fortrinnsvis noe erfaring fra økonomiarbeid i Finland og/eller Sverige
 • God kunnskap om lovverket inne regnskapsområdet
 • Er ekstremt nøyaktig i sitt arbeid
 • Svært gode samhandlingsegenskaper
 • Dynamisk og fleksibel til oppgaver
 • Proaktiv og selvstendig

Arbeidsoppgaver:

Du vil jobbe i et team som kjennetegnes med et faglig høyt nivå, god struktur, uten å være byråkratisk og selskaper med engasjerte medarbeidere.

Relevante arbeidsoppgaver som:

 • Bilagshåndtering
 • Fakturering (ekstern og intern)
 • Dokumentsenter
 • Konteringer
 • Avsetninger
 • Avstemninger
 • Offentlig rapportering sammen med lokal revisor
 • Offentlige avgifter
 • Bistå med generelle administrative oppgaver


Formalkompetanse:

Det er ønskelig med økonomisk utdanning på høyskole-, universitetsnivå, men en kombinasjon av utdannelse fra for eksempel fagskole og betydelig relevant erfaring vil kunne kompensere for mangel på høyere utdanning.

Språk:

Kandidater som snakker og skriver Finsk vil ha en stor fordel.
Engelsk – flytende skriftlig og muntlig
Norsk – flytende skriftlig og muntlig

Egenskaper

Rette kandidat:

 • er særdeles nøyaktig og leverer med høy kvalitet i alt arbeid
 • arbeider effektivt
 • har en stor arbeidskapasitet
 • har et driv og motivasjon som engasjerer øvrige medarbeidere
 • er en åpen, sympatisk og engasjert medarbeider som bidrar til godt arbeidsmiljø og tar i et ekstra tak også utenfor eget arbeidsområde når det trengs

 

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41.

Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes Engasjert og inspirerende Regnskapskonsulent

Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.