Executive Assistant

For klient søker vi Executive Assistant

Dette er en selvstendig rolle der serviceinnstilling og initiativ for å bistå CEO og hans nærmeste ledergruppe står sentralt. Viktige områder er bistand i forbindelse med ledermøter, samt deltakelse i og koordinering av prosjekter.

Vedkommende vil jobbe tett på ledelsen, og få en unik mulighet til å bli kjent med en av landets mest spennende aktører innenfor sin bransje.

Læringspotensialet i stillingen er stort, og man vil i løpet av relativt kort tid kunne tilegne seg betydelig og verdifull erfaring, noe som gjør dette til en attraktiv stilling for rette vedkommende.

 

ANSVARSOMRÅDER

  • Koordinerende og administrative oppgaver for CEO
  • Støtte, deltakelse og koordinering av ulike prosjekter
  • Ha et helhetlig perspektiv, ta initiativ og ikke vente på oppgaver
  • Være i forkant i forhold til utfordringer som kan oppstå

 

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

Sørge for god infrastruktur rundt CEO og hans nærmeste ledergruppe, herunder:

  • Kontakt med nære forretningsforbindelser
  • Forberede presentasjoner og annet materiale til møter, kurs, seminarer, foredrag etc.
  • Håndtere telefonhenvendelser til CEO, samt post og e-post ved reisefravær
  • Tilrettelegge samt delta på ledermøter og føre protokoll, klargjøre oppfølgingspunkter med ansvar og frister 
  • Håndtering av kundehenvendelser adressert til CEO 
  • Planlegging og gjennomføring av arrangementer (events, sommerfest, forhandler- og ledersamlinger etc.), herunder koordinering internt og i forhold til eksterne leverandører

 

VÅR IDEALKANDIDAT 

Rett person er våken, aktiv og uredd, og vil vise engasjement og innta en synlig rolle på tvers av hele organisasjonen. Du bør være utadvendt av natur, ha godt humør og inneha en utpreget serviceinnstilling overfor omgivelsene. Utforskermentalitet og gode læringsevner vil gi deg en bratt læringskurve i bedriften. Dette vil skape respekt og tillit til deg, som igjen vil danne et godt grunnlag for den nødvendige tette og gode dialog med CEO, hans ledergruppe og andre” nøkkelkunder”.

Du må kunne opptre som selvstendig og trygg i ulike situasjoner, samt være pålitelig og representativ. Det er avgjørende å utføre oppgavene nøyaktig og presist. Modenhet og vurderingsevne vil også stå sentralt i denne forbindelse. Rett person er effektiv, og evner å håndtere mange oppgaver samtidig. Vedkommende er robust og takler press på en god måte, og holder hodet kaldt og løser oppgavene også i stressede situasjoner.

Rette kandidat fyller denne rollen med en fremragende evne til å se problemstillinger før de oppstår, og legger til rette slik at alt går på skinner. I tillegg til dette ha en forretningsmessig interesse med en coachende stil som fungerer som en sparringspartner.

Det forventes fremragende språkferdigheter, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

 

KONTAKT

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på telefon +47 909 24 341

Alle henvendelser behandles fortrolig – i første omgang også overfor vår oppdragsgiver. 

 

Vennligst benytt skjema under for å søke stillingen.