Selskapet vår klient leder omtales av medier og konkurrenter som innovative og banebrytende, og er notert på hovedlisten på Oslo Børs. Selskapet er en betydelig aktør i sin bransje.
Hovedkontoret er sentralt plassert på Aker Brygge med datterselskaper og betydelige eiere i USA.
Det er et dynamisk og faglig sterkt miljø i bedriften.

 

Executive Assistant

 

For vår klient og hans nærmeste ledergruppe søker vi en drivende dyktig Executive Assistant


Som Executive Assistant har du en selvstendig nøkkelrolle, der ditt hovedansvar er å tilrettelegge for effektive arbeidsdager for administrerende direktør og hans nærmeste ledergruppe.


Overordnet søkes det en effektiv, strukturert og initiativrik person med engasjement og egendrive. Du vet at presisjon og fokus på detaljer er avgjørende. Du har en positiv innstilling, godt humør og godt utviklede sosiale antenner. Gjennom din væremåte viser du omtanke, og du gir energi og påfyll til dem du omgås. Du er nysgjerrig på mennesker og ny kunnskap, og du har gode evner til å bygge sterke relasjoner til dine samarbeidspartnere.

Læringspotensialet i stillingen er stort, og man vil i løpet av relativt kort tid kunne tilegne seg betydelig og verdifull erfaring, noe som er med på å gjøre dette til en attraktiv stilling for rette vedkommende.

 

ANSVARSOMRÅDER

  • Koordinerende og administrative oppgaver for CEO og hans nærmeste ledergruppe
  • Støtte, deltakelse og koordinering av ulike prosjekter
  • Ha et helhetlig perspektiv, ta initiativ og ikke vente på oppgaver
  • Være i forkant i forhold til utfordringer som kan oppstå

 

HOVEDARBEIDSOPPGAVER

Sørge for god infrastruktur rundt CEO og hans nærmeste ledergruppe, herunder:

  • Kontakt med største eiere og andre nære forretningsforbindelser
  • Forberede presentasjoner og annet materiale til møter, foredrag etc.
  • Håndtere telefonhenvendelser til CEO, samt post og e-post ved reisefravær
  • Tilrettelegge, samt delta på leder- og investormøter, klargjøre oppfølgingspunkter med ansvar og frister
  • Håndtering av henvendelser adressert til CEO
  • Planlegging og gjennomføring av arrangementer herunder koordinering internt og i forhold til eksterne leverandører


VÅR IDEALKANDIDAT

Rett person er våken, aktiv og uredd, og viser engasjement og inntar en synlig rolle på tvers av hele organisasjonen. Du er utadvendt av natur, har godt humør og innehar en utpreget serviceinnstilling overfor omgivelsene. 

Du må kunne opptre som selvstendig og trygg i ulike situasjoner, samt være pålitelig og representativ. Det er avgjørende å utføre oppgavene nøyaktig og presist. Modenhet og vurderingsevne vil også stå sentralt i denne forbindelse. Rett person er effektiv, og evner å håndtere mange oppgaver samtidig. Vedkommende er robust og takler press på en god måte, og holder hodet kaldt og løser oppgavene også i stressede situasjoner.

Rette kandidat fyller denne rollen med en fremragende evne til å se problemstillinger før de oppstår, og legger til rette slik at alt går på skinner. I tillegg til dette ha en forretningsmessig interesse med en coachende stil som fungerer som en sparringspartner.

Det forventes fremragende språkferdigheter, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

 

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på telefon +47 909 24 341

Alle henvendelser behandles fortrolig – i første omgang også overfor vår oppdragsgiver.

Din søknad med oppdatert CV lastes opp via skjemaet under: