Autozentrum Sport AS har vært importør for Porsche i Norge siden 1997. Det er i dag syv autoriserte forhandlere med verksted under betegnelsen Porsche Center i henholdsvis Arendal, Bergen, Oslo, Son, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Porsche har en helt unik posisjon i sports og premium segmentet og en svært godt befestet posisjon i Norge. Porteføljen av modeller utvides og Porsche fester grepet om et større marked og nye markedsandeler skal tas.

Administrerende direktør

Autozentrum Sport AS har vært importør for Porsche i Norge siden 1997. Ambisjonene i Norge er store og til å lede denne satsningen skal det det ansettes en
General Manager

HOVEDOPPGAVER

General Manager skal, i tett samarbeid med styret og styrets leder i særdeleshet ha det overordnede daglige ansvaret for utviklingen av AutoZentrum Sport som Norsk importør av Porsche. General Manager skal samle de interne avdelingenes ressurser til et sterkt team med felles mål, prosesser og arbeidsmetodikker. General Manager skal lede utviklingen av forhandlernettverket i henhold til krav fra Porsche, samt utvide dette med ytterligere Porsche Center.

ANSVAR OG MYNDIGHET

General Manager har det daglige ansvaret for å lede og videreutvikle Autozentrum Sport, herunder:

 • sikre god intern utvikling og samarbeid på team- og avdelingsnivå
 • sikre god utvikling av forhandlernettverket
 • styre kommunikasjonen med Porsche AG i Tyskland
 • sikre at beste praksis deles og anvendes på samtlige Porsche Center
 • implementere og sikre adferdsendring knyttet til Porsches strategi
 • dimensjonere, utvikle, tilpasse og følge opp
 • General Manager for Porsche i Norge må være særdeles sterk på å kunne identifisere, analysere, prioritere og gi retning om mulighetsområder til ansatte og forhandlere.

KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

Det er påkrevd med relevant høyere utdannelse på minimum Bachelor nivå.

Rette kandidat har:

 • minimum 5 års ledererfaring fra import og/eller distribusjon med dokumenterbare fremragende resultater
 • erfaring med salg gjennom forhandlere
 • erfaring med overordnet ansvar for økonomiske disposisjoner, både for inntekter og kostnader
 • erfaring med implementering av omstillinger og restruktureringer

KOMPETANSE

 • Fremragende leder- og coachingegenskaper
 • Utpreget sterk gjennomføringsevne
 • Gode analytiske ferdigheter og økonomisk forståelse
 • Evne til å ivareta ulike roller og løsninger - forstå helheten i å drive en organisasjon
 • Meget gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å motivere og engasjere
 • Gode ferdigheter i MS Office og dataverktøy generelt

SPRÅK

Norsk – Flytende, skriftlig og muntlig
Engelsk – Flytende, skriftlig og muntlig
Tysk – ønskelig, men ikke påkrevd

ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Plettfri vandel
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså – tlf. +47 909 24 341 i Resumé AS – Executive Search & Selection.

Søknad med CV sendes cv1@resume.no og merkes med: General Manager Porsche

Søknadsfrist er 26. mai 2014.

Vi behandler alle henvendelser konfidensielt, om ønskelig i første omgang også overfor vår oppdragsgiver.