Get er Norges mest spennende digital-TV og bredbåndleverandør, og har de siste årene vunnet en rekke “best-i-test” priser i norsk presse.

Get kunder har Norges største utvalg av digital-TV kanaler som de kan pause, spole eller sette på opptak. Med et trykk på fjernkontrollen eller bruk av “Get-appene” for Ipad, Iphone eller Android baserte smarttelefoner, har Get kunden full kontroll over sin egen TV-kveld. Get kunder har også tilgang til et av landets raskeste bredbånd (200 Mbps), - og bredbåndstelefoni med kvalitetsgaranti. Samtidig har Get kunder et av landets beste filmbibliotek - og kan leie over 3000 filmer, tv-serier og konserter – kun med et klikk på fjernkontrollen.

Get sine tjenester leveres over ulike fiberteknologier som sikrer Get kunder enorm kapasitet og muligheter for de beste tjenestene - i dag og i morgen. Mediehverdagen blir stadig mer kompleks, men Get kunder skal alltid få det beste – på den enkleste måten. Gjennom en tilknytning til Get får Get kunder tilgang til markedets mest komplette tjenestetilbud. En leverandør, en kabel. Enklere blir det ikke!

Get gjør årlig betydelige investeringer i å forbedre- og bygge ut distribusjonsnettet. Get er kompromissløse hva gjelder kvalitet og forventningene til leveranse er svært høye.

Head of PMO

Til Get´s Project Management Office søker vi leder med engasjement, sterk driv og leveringsevne Som Head of PMO og leder for avdelingen blir du selve nøkkelpersonen for å drive prosjektlederorganisasjonen fremover. Rollen er meget sentral og kommuniserer med mange ulike avdelinger

KRAV - ØNSKER - FORVENTNINGER

Prosjektlederkontoret i Get er ansvarlige for alle Gets forretningskritiske prosjekter, herunder forretningsutviklingsprosjekter, utviklingen av neste generasjons digital-TV systemer for Gets egen og partneres infrastruktur, videreutvikling av neste generasjons nett- og infrastruktur.

Oppgavene for Head of PMO består i å etablere og ivareta oversikt over alle Gets prosjekter, definere utfordringer innen porteføljen, og være prosjektledernes eskaleringspunkt for å få disse utfordringene løst. Dette stiller krav til god interessentforståelse, og godt faglig grunnlag for å optimalisere prosjektgjennomføringen.

Head of PMO er ansvarlig for at avdelingen til enhver tid innehar den optimale kompetansen, og videre tar ansvar for at prosjektlederne i staben har en optimal jevn utvikling slik at de er best rustet til å gjennomføre prosjektstyring og planlegging fra A-Å til den standard og nivå som Gets kunder og partnere skal kunne forvente av Get.
Dette innebærer: hva skal gjøres, plan, involvere riktige avdelinger/personer, oppfølging, møter, rapportering, problemløsning og sørge for fremdrift.

Den nye Head of PMO oppfyller følgende krav og ønsker:

Utdanning:

 • Teknisk høyere utdannelse på Masternivå kreves, fortrinnsvis innen kommunikasjonsteknologi. Det er også ønskelig med økonomiutdanning i tillegg.

Ansvar

 • Overordnet ansvar for daglig drift og styring av Gets prosjektkontor, herunder også personalansvar for prosjektlederorganisasjonen
 • Ansvar for at avdelingen har en sunn og god utvikling – både hva gjelder faglig og sosialt
 • Overordnet faglig ansvar for utviklingsprosjekter og utrullingsprosjekter
 • Ende til ende ansvar fra å utvikle og lansere produktet til driftsoppfølging og overlevering til linjen
 • Forstå hva som skal gjøres i de ulike delene av prosjektet, identifisere problemer, få dem løst, finne riktige ressurser.
 • Ansvar for å sikre gjennomføring av porteføljen av prosjekter som er godkjent i henhold til tid, kost og kontrakt. Herunder inkludert oppfølging gjennom god og strukturert prosjektmetodikk

Oppgaver:

 • Sørge for at avdelingen til enhver tid er riktig bemannet
 • Overordnet ansvar for porteføljen
 • Overordnet daglig ansvar men også å være utøvende selv (Hands on)
 • Administrasjon av innleide konsulenter
 • Rapportstyring
 • Ukentlige statusmøter med avdelingen
 • Månedlig rapportering til Gets konsernledelse

Gets nye Head of PMO har:

 • Minst tre-fire års erfaring fra tilsvarende rolle innenfor IT/Telekom med svært gode dokumenterbare resultater
 • Porteføljeledererfaring fra telekom
 • Generelt svært god forretningsforståelse
 • Fremragende kommunikasjonsevner både på engelsk og norsk – skriftlig og muntlig
 • Evner å få sine kolleger til å yte mer enn de selv trodde de var i stand til

Videre ser vi etter en person som:

 • Forstår hva god ledelse er
 • Er dynamisk, målrettet og kvalitetsbevisst
 • Er løsningsfokusert, men nøyaktig
 • Har entusiasme, pågangsmot og godt humør
 • Er en strategisk og praktisk gjennomfører
 • Er selvstendig, men med særdeles gode samarbeidsegenskaper
 • Er relasjonsbygger, utadvendt og imøtekommende
 • Er disiplinert, strukturert og mentalt sterk
 • Trives med høyt arbeidstempo

Rapportering:

Stillingen rapporterer direkte til CTO.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341. Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Head of PMO.

Alle henvendelser behandles strengt fortrolig, også i første omgang overfor vår oppdragsgiver hvis ønskelig.