Scandic - A World-Class Nordic Hotel Company - er Nordens ledende hotellkjede med et nettverk av 230 hotell - i drift eller under oppføring fordelt på nærmere 45 000 hotellrom i 7 land.

Hver dag jobber våre medarbeidere med ett mål for øyet - å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss!

Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljøet, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

Scandic har mer enn 14 000 medarbeidere og hadde en omsetning i 2016 på SEK 13,1 milliarder

HR Manager – Head Office Norge

Scandic opplever en solid bærekraftig vekst og må som følge av det utvide HR-teamet.
Ved selskapets hovedkontor for Norge er det nå en ledig posisjon som HR Manager.

Selskapets nye HR Manager vil bli en del av et faglig sterkt team som hver dag støtter forretningens distriktsledere med de optimale avgjørelser.

Basert på selskapets overordnede strategi og lederskapsprinsipper skal HR Manager delta i utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av relevante HR-oppgaver og initiativer slik at Scandic fortsetter å være en attraktiv arbeidsgiver der dyktige og kompetente ansatte ønsker å bidra til sin egen og selskapets suksess.

Scandic investerer i sine ansatte og byr på svært gode og attraktive karrieremuligheter, bl.a gjennom selskapets attraktive Scandic Business School.

Som HR Manager inngår du i HR direktørens nasjonale HR-ledergruppe, distriktsdirektørens ledergruppe, samt at du er medlem av konsernets HR Group team. Stillingen rapporterer direkte til HR direktør Norge.

 

Vår idealkandidat

En suksessfull kandidat til denne rollen har solid relevant faglig bakgrunn, men fremfor alt har du fått din HR-trening fra et større selskap der HR har en viktig strategisk, taktisk og operasjonell funksjon.

Vår idealkandidat er fortsatt på en oppadgående bane i hans / hennes HR-karriere, med et bevist potensial til å ta på seg en større rolle – nå og videre fremover.  Kandidaten må kunne fremvise dokumenterbare gode til fremragende resultater, oppnådd gjennom aktivt taktisk og operasjonelt HR-arbeid.


Ansvar og oppgaver

Med forankring i selskapets visjon og lederskapsprinsipper, har HR- Manager ansvaret for å støtte det aktuelle distriktets ledelse med relevant HR-arbeid, herunder:

 • Trening og utvikling av ledere og ansatte
 • Compensation & Benefits – sikre at distriktets kompensasjonspakker er riktige og attraktive
 • Talent Management & Succession Planning – sikre god identifisering, utvikling, trening og oppfølging av talenter og ledere til potensielle større roller i selskapet
  Administrativ HR
 • Være rådgiver og sparringspartner for ledere med personalansvar
 • Mangfold – Sikre et inkluderende arbeidsmiljø
 • Kultur – forankre og sikre at selskapets arbeidskultur praktiseres i alle ledd, gjennom hele distriktet
   

Nødvendig kvalifikasjoner

 • Rette kandidat er kompromissløs hva gjelder nøyaktighet, struktur og kvalitet i alt arbeid Han/hun bør derfor ha en dokumenterbar historikk i kontinuerlig forbedring gjennom aktivt HR-arbeid.
 • Som leder må HR Manager kunne fastsette resultatmål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner
 • Rette kandidat skriver og snakker norsk og engelsk flytende
 • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger, der felles mål er World Class leveranse.
 • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, vennlig og analytisk dyktig leder som utøver sitt lederskap gjennom å være svært Hands-on


Formalkompetanse

 • Rette kandidat har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis en Master i HR og/eller organisasjonsutvikling.
 • Du er sertifisert på minimum et av de anerkjente testverktøyene for personlighetsanalyse, evne- og teamanalyse

 

Arbeidssted
Daglig arbeidssted er ved selskapets hovedkontor på Skøyen i Oslo.
Det må påregnes 50-80 reisedøgn pr år.


Rette kandidat kan vente seg en konkurransedyktig kompensasjonspakke og store karrieremuligheter i en Nordic World Class Hotel Company!


Kontaktinformasjon

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 341.
Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes HR Manager Scandic


Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.