Scandic Hotels er Nordens ledende hotellkjede med et nettverk av 280 hotell - i drift eller under oppføring, fordelt på mer enn 57 000 hotellrom i 7 land.

Hver dag jobber våre medarbeidere med ett mål for øyet - å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss!

Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljøet, samfunnsansvar og

tilgjengelighet.

Scandic har mer enn 18 000 medarbeidere og hadde i 2018 en omsetning på SEK 18 milliarder

 

 

HR Manager – Head Office

En av våre dyktige HR Managere har fått nye spennende utviklingsmuligheter og ved selskapets hovedkontor for Norge er det derfor nå en ledig posisjon som HR Distrikts Manager.

Vår nye HR Manager vil bli en del av et faglig sterkt team som hver dag støtter forretningens distriktsledere med de optimale avgjørelser.


Basert på selskapets overordnede strategi og lederskapsprinsipper skal HR Manager delta i utvikling, planlegging og gjennomføring av relevante HR-oppgaver og initiativer slik at Scandic fortsetter å være en attraktiv arbeidsgiver, der dyktige og kompetente ansatte ønsker å bidra til sin egen og selskapets suksess.

Scandic investerer i sine ansatte og byr på svært gode og attraktive karrieremuligheter, bl.a anerkjente lederutviklingsprogram.

Som HR Manager inngår du i HR direktørens nasjonale HR-ledergruppe, distriktsdirektørens ledergruppe, samt at du er medlem av konsernets HR Alt team. Stillingen rapporterer direkte til HR direktør Norge.

 

VÅR IDEALKANDIDAT

En suksessfull kandidat til denne rollen har solid relevant faglig bakgrunn, men fremfor alt har du fått din HR-trening fra et større selskap der HR har en viktig strategisk, taktisk og operasjonell funksjon.

Vår idealkandidat er fortsatt på en oppadgående bane i sin HR-karriere, med et bevist potensial til å ta på seg en større rolle – nå og videre fremover.  Kandidaten må kunne fremvise dokumenterbare gode til fremragende resultater, oppnådd gjennom aktivt taktisk og operasjonelt HR-arbeid.

 

ANSVAR OG OPPGAVER

Med forankring i selskapets visjon og lederskapsprinsipper, har HR- Manager ansvaret for å støtte det aktuelle distriktets ledelse med relevant HR-arbeid, herunder:

 • Trening og utvikling av ledere og ansatte
 • Compensation & Benefits – sikre at distriktets kompensasjonspakker er riktige og attraktive
 • Talent Management & Succession Planning – sikre god identifisering, utvikling, trening og oppfølging av talenter og ledere til potensielle større roller i selskapet
 • Administrativ HR
 • Være rådgiver og sparringspartner for ledere med personalansvar
 • Mangfold – Sikre et inkluderende arbeidsmiljø
 • Kultur – forankre og sikre at selskapets arbeidskultur praktiseres i alle ledd, gjennom hele distriktet

 

NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER

 • Rette kandidat er kompromissløs hva gjelder nøyaktighet, struktur og kvalitet i alt arbeid. Han/hun bør derfor ha en dokumenterbar historikk i kontinuerlig forbedring gjennom aktivt HR-arbeid.
 • Som leder må HR Manager kunne fastsette resultatmål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner
 • Rette kandidat skriver og snakker norsk og engelsk flytende
 • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger, der felles mål er World Class leveranse.
 • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, vennlig og analytisk dyktig leder som utøver sitt lederskap gjennom å være svært Hands-on

 

FORMALKOMPETANSE

Rette kandidat har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis en Master i HR og/eller organisasjonsutvikling.

Du er sertifisert på minimum et av de anerkjente testverktøyene for personlighetsanalyse, evne- og teamanalyse.

 

ARBEIDSSTED

Daglig arbeidssted er ved selskapets hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Det må påregnes 50-80 reisedøgn pr år.

 

Rette kandidat kan vente seg en konkurransedyktig kompensasjonspakke og gode karrieremuligheter i et Nordic World Class Hotel Company!

 

Stillingen rapporterer direkte til HR direktør for Scandic Hotels Norge

 

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver Knut Forså i Resumé AS - Executive Search & Selection på telefon 482 80 800

 

Vennligst benytt skjema under for innsending av søknad, CV og annen relevant informasjon. Alle dokumenter må sendes i pdf format.