Peab er Nordens samfunnsbygger med cirka 14 000 ansatte og en omsetning på over 45 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Peab Anlegg

Peabs nordiske anleggsvirksomhet er blant de ledende i Norden, og av de aller største i Sverige. Vi har både vilje og kapasitet til å være en betydelig anleggsaktør på infrastrukturprosjekter i Norge.

Vi bygger veier, tuneller, bruer og jernbane, men også havner, energianlegg og grunnarbeider for vindkraftverk.

Kalkulatør – Vei, VA, Grunn

Til Peab Anleggs kontor i Trondheim søker vi kalkulatør innen grunnarbeid, vei og vann/avløp

I Peab jobber vi i team. Vi er en stor gruppe med faglig sterke individer som stiller høyere krav og forventninger til oss selv og vår egen prestasjon, enn hva vi forventer av vår sidemann. Vi jobber transparent og er opptatte av å dele kunnskapen og erfaringene våre internt i bedriften. På den måten trener vi hver dag på å spille hverandre bedre. Og vi lykkes!

Peab vokser sunt og godt, og arbeidsmiljøet er preget av sterkt samhold og lagånd! Trivselen blant de ansatte er høy og sykefraværet er lavt. Vi bryr oss om hverandre og vil innstendig at alle skal lykkes.

Peab vokser med markedet, og ser store mulighetsrom i tiden fremover. For å kunne svare på veksten i markedet skal selskapet styrke staben av funksjonærer og ledere. Det er derfor nå en åpning som Kalkulatør i Peab Anlegg Avdeling Nord.

Kalkulatør vil få hovedansvar kalkulasjon av prosjekter innen grunnarbeider, vei og VA.

Vi tror at du som kan være aktuell for denne rollen er – eller har tidligere vært, anleggs-/ prosjektleder med erfaring fra kalkulasjon, men som  nå ønsker en mindre operativ hverdag.
Teamet i dag består av dyktige funksjonærer og fagpersoner fra store deler av Norge og Sverige som pendler inn til Trondheim hver uke, så her er det det muligheter for du som trives med å pendle.

ANSVAR OG MYNDIGHET

Kalkulatør bærer ansvaret for kontinuerlig overvåkning av anleggsmarkedet (Doffin), markedskonferanser og andre relevante fora.

Øvrige oppgaver, ansvar og mandat for Kalkulatør:

 • Delta på markeds- og kontraktsmøter
 • Delta i gjennomføringen av tilbudsprosessen:
  • Innhenting og mottak av forespørsler fra kunde.
  • Analysere konkurransegrunnlaget.
  • Delta på tilbudsbefaringer.
  • Innhente og kvalitetssikre tilbud fra underentreprenører.
  • Besvare og dokumentere alle krav i konkurransegrunnlaget herunder oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon.
  • Kalkulere tilbudet.
  • Utarbeide tilbudssammendrag.
  • Utføre risikoanalyse av tilbudet i henhold til etablert rutine.
  • Revidere tilbudssammendraget.
  • Utarbeide tilbudsbrev og all tilbudsdokumentasjon.
  • Innlevering av endelig tilbud.
  • Utarbeide eventuelle reviderte tilbud.
  • Etterkalkulering av tilbud og/eller kontrakter.


NØDVENDIGE FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Rette kandidat har:

 • Relevant høyere utdannelse er ønskelig, men manglende formell utdannelse kan kompenseres med erfaring fra arbeid som kalkulatør.
 • Erfaring fra å være kalkulatør, men fortsatt på en oppadgående bane karrieremessig
 • Fagkompetanse innen vei, VA og grunn er en fordel.


PERSONLIGE EGENSKAPER SOM VIL VEKTLEGGES

Overordnet søker vi en markedsorientert, kundevennlig og faglig dyktig Kalkulatør som har en inspirerende adferd!

 • Du må være analytisk, strukturert og systematisk i ditt arbeid og tilnærming til problemstillinger
 • Inneha fremragende kommunikasjonsevner – skriftlig og muntlig
 • Sterke samarbeidsegenskaper, evne å danne gode relasjoner med kunder og leverandører
 • Du må være beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
 • Vise evne til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon
 • Ha utpreget god forretningsforståelse

KONTAKTINFORMASON

Har du lyst til å høre mer om denne muligheten er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341

Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Kalkulatør Peab Anlegg

Søknadsfrist er mandag 28. februar 2017