PEAB er Nordens samfunnsbygger med cirka 15 000 ansatte og en omsetning på over 45 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

PEAB Bygg AS

Vi bygger Norge! Vi tilbyr nybygg, rehabilitering og byggservice. Vi bygger kommersielle og offentlige bygg som kontorer, kjøpesentre, skoler, barnehager og sykehus. Våre oppdragsgivere er private, kommunale og statlige.

Peab er et av Sveriges største bygg- og anleggsselskaper, men er også store i Norge. I alle våre prosjekter har vi et mål om å jobbe i nært samarbeid med våre kunder. I tett samarbeid med kunden bidrar vi aktivt til energieffektiv bygging, ressurseffektiv utnyttelse av materialer og bærekraftige produktvalg.

Vi er store, men praktiserer lokal styring og beslutning. Det er derfor alltid kort vei fra idé til beslutning.

Kalkylesjef Peab Bygg Øst

Peab Bygg Øst vokser med markedet, og ser store mulighetsrom i tiden fremover. For å kunne svare på veksten i markedet skal selskapet styrke kalkulasjonsteamet med en kalkylesjef. Stillingen rapporterer direkte til Regiondirektør.

Kalkylesjef for Peab Bygg Øst skal lede kalkylearbeidet i regionen for å sikre at alle kalkylene oppfyller kravene til kostnads- og risikonivå. Kalkylesjef vil ha et overordnet ansvar for å samordne, lede og utvikle regionens kalkulasjonsledere og kalkulatører. 

Kalkylesjef skal jobbe tett i og med markedet, herunder lede arbeidet med anbudslisten, samt fordele kalkylearbeidet i kalkyleteamet.


NØDVENDIGE FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Overordnet søker vi en inspirerende og faglig sterk leder som er på en oppadgående bane karrieremessig.
Du har en dokumenterbar historikk i å utvikle gode og effektive miljøer rundt deg og dine kolleger omtaler deg som en inspirerende, faglig dyktig og pliktoppfyllende leder.

Rette kandidat har:

 • Relevant utdannelse på minimum bachelornivå.
 • Minimum 5 års erfaring fra kalkyle- og tilbudsarbeid
 • Kurs eller utdannelse innen kalkylesystemer (Byggoffice)
 • God forståelse for BIM og andre digitale løsninger
 • Erfaring fra personalledende stilling
 • Forståelse av risiko- og mulighetsanalyser
 • Meget god kontraktsforståelse
 • God kunnskap om byggproduksjon
 • Ledererfaring med personalansvar
   

PERSONLIGE EGENSKAPER SOM VIL VEKTLEGGES

 • Sterke samarbeidsegenskaper, evne å danne gode relasjoner med fagpersoner i matrise
 • Gode lederegenskaper for å lede et sterkt fagmiljø
 • Kandidaten må være analytisk, strukturert og systematisk i sitt arbeid og sin tilnærming til problemstillinger
 • Inneha gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å motivere og engasjere
 • Være serviceinnstilt og pedagogisk i møte med andre
 • Være utviklingsorientert og kreativ i sine løsninger
 • Kandidaten må være beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
 • Vise evne til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon
 • Har utpreget god forretningsforståelse


SPRÅK
Norsk – Flytende, skriftlig og muntlig


ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Plettfri vandel
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov


RAPPORTERING

Stillingen rapporterer direkte til Regiondirektør Peab Bygg Øst


KONTAKTINFORMASON

Har du lyst til å høre mer om denne muligheten er du velkommen til å ta kontakt vår eksterne rådgiver, Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341
Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Kalkylesjef