Unified Messaging Systems AS (UMS) er en World Class aktør innenfor kritiske automastiserte varslings- og innkallingssystemer. Siden etableringen i 1997 har UMS vært en pioner innen utviklingen av automatiserte varslings- og innkallingssystemer.

Selskapet leverer tjenestene til myndigheter og organisasjoner som er avhengig av effektiv, sikker og rask kommunikasjon.
Selskapet har et stort antall veletablerte kunder over hele Europa og opplever stor interesse og pågang fra myndigheter og industrielle aktører globalt. Selskapet har svært solide og langsiktige eiere.

Key Account Manager

UMS søker en uredd, offensiv og handlekraftig Key Account Manager

UMS tilbyr rette kandidat:

 • En utfordrende, sentral og synlig stilling med stor påvirkningskraft
 • Et selskap med svært fremtidsrettede, livskritiske og synlige produkter
 • En sentral posisjon i et offensivt selskap
 • Et ungt og meget godt arbeidsmiljø med stort engasjement, høy faglig dyktighet
 • Et meget godt samarbeids- og arbeidsmiljø med sterkt samhold
 • Ambisiøse karrieremuligheter - nasjonale og internasjonale
 • Eget ansvar fra dag en
 • Et stimulerende arbeidsmiljø bygget på respekt

Dine muligheter:

 • Selge ledende varslingsløsninger for markedes mest etablerte leverandør
 • Jobbe inn mot beredskaps sektorer i både det offentlige og private
 • Mulighet for å skape spennende prosjekter
 • Variert arbeidshverdag med selvbestemt arbeidstid
 • Muligheter for videreutvikling og tilpassing av løsninger for nye marked
 • Støttende miljø med gode muligheter for å forme stilling etter eget ønske

Kompetansekrav:

Av bakgrunn har du svært gode resultater å fremvise fra salg innenfor It og/eller Telekommunikasjon bransjen. Alternativt har du bakgrunn fra salg av kommunikasjons-, beredskaps-, varslings- eller 112- løsninger. Høyere merkantil utdanning på sivil/master nivå innen markedsføring er ønskelig, men fremragende dokumenterbare resultater kan kompensere for dette.

Du har:

 • Har teknisk innsikt og interesse som skal fungere som en base i forståelsen av rollen
 • Har minimum 5 års relevant salgserfaring
 • Har i tillegg kanskje relevant erfaring innen beredskap
 • Er en fremoverlent relasjonsbygger med evne til å forhandle og overbevise
 • Trives med tett resultatoppfølging og konkrete forventninger til ytelse

Språkkunnskaper
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ansvarsområder for stillingen:

 • Leder for gruppevarslingsløsninger i Norge
 • Ha hovedansvar for salg, portefølje, og partnerkontakt
 • Ta initiativ og ha et høyt aktivitetsnivå mot nye og eksisterende kunder.
 • Identifisere kundens behov og kommunisere nytten av å ta i bruk UMS sine løsninger
 • Vedlikeholde posisjonen som en strategisk samarbeidspartner og bygge varige relasjoner med våre kunder
 • Budsjettansvar for egen kundeportefølje

Hovedarbeidsoppgaver
Hovedoppgaven til Key Account Manager er å videreutvikle kundeporteføljen i Norge innenfor produktområdet. Verdien på porteføljen er ditt ansvar og for å øke denne ytterligere skal du selv finne nye verdier gjennom nysalg og mersalg som krever strategiske egenskaper.

Stillingen innebærer at du forhandler langsiktige kontrakter direkte med beslutningstakere hos kunder og hos forhandlere på alle ledernivåer, og som igjen stiller store krav til vår Key Account Manager, herunder:

 • Identifisere forretningsmuligheter og kundebehov på eksisterende og nye kunder
 • Analysere kunder mht behov og potensial
 • Utvikle forretningsplaner, bistå kunder med varslings- og innkallingsstrategier
 • Gjennom dialog med kunden, utvikle og selge inn løsninger i samarbeid med ressurser internt
 • Utvikle kommunikasjonsløsninger som bidrar til bedre effekt for kunde
 • Misjonere selskapets tjenester
 • Lede prosjekter

Øvrig
Key Account Manager har ansvaret for alt salg på egen portefølje samt å utarbeide og gjennomføre strategier, planer og budsjetter for produktområdet. Det påhviler stillingen også ansvar å gjennomføre månedlige korrigerende tiltak etter behov, slik at budsjettet til enhver tid nås.

Key Account Manager er ansvarlig for at UMS har en god forståelse av aktiviteter fra konkurrenter og forståelse for ønsker og behov fra kunde.

Personlige egenskaper, UMS´s nye Key Account Manager er:

 • Utadvendt, robust og trygg
 • Strategisk anlagt, men med operativt fokus og stor gjennomføringsevne og -kraft
 • Fremragende på presentasjon, kommunikasjon og closing
 • Flink til å skape relasjoner og utvikle nettverk
 • Ydmyk, punktlig og profesjonell på jobb
 • Utfordrer og tenker nytt
 • Tar eierskap, beslutter og iverksetter handling
 • Hands-on, forstår viktigheten av detaljer for å levere kvalitet og har sterk evne til å levere.
 • Tar ordet, liker debatt og har bakgrunn for egne meninger og kan argumentere for disse.
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Har stor arbeidskapasitet, takler et hektisk miljø
 • Det tilbys her en spennende og krevende stilling i et ungt, dynamisk og målrettet miljø.
 • Rette kandidat kan vente seg konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på tlf.+47 909 24 341

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også i første omgang overfor vår oppdragsgiver om ønskelig.

Søknad med CV imøtekommes pr. e-post cv1@resume.no merket KAM UMS