PEAB er Nordens samfunnsbygger med cirka 13 000 ansatte og en omsetning på over 43 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

PEAB er organisert i fire virksomhetsområder på tvers av landegrensene; Bygg, Anlegg, Industri og Eiendomsutvikling.
PEAB Bygg tilbyr nybygg, rehabilitering og byggservice. Selskapet har utstrakt erfaring fra store og komplekse prosjekter, men har også mange små og enklere oppdrag.

PEAB har i lang tid opparbeidet seg den kompetansen som er nødvendig for å tilfredsstille kundens behov og forventninger. Vi er våre kunders nærmeste rådgivere og kan bidra med å finne de beste og mest optimale løsningene for våre kunder.

I Norge har PEAB byggevirksomhet på Østlandet, Nord-Vestlandet og i Nord-Norge. Ved selskapets Norske hovedkontor, sentralt plassert på Lysaker er det ledig stilling som kvalitetssjef

Kvalitetssjef

PEAB skal forsterke og forankre beste praksis for kvalitet i prosesser, styringssystemer, planlegging, gjennomføring og miljøhensyn i alle prosjekter PEAB Bygg leder og deltar i.
Stillingen Kvalitetssjef inngår i ledergruppen i PEAB Bygg Øst og rapporterer direkte til Adm. direktør, med faglig rapportering til virksomhetsutvikling og produksjonsstøtte innen forretningsområdet Bygg.

Kvalitetssjef har overordnet kvalitetsansvar for PEAB Bygg Øst, herunder også å implementere endringer og beste praksis for produksjon og prosesser i selskapets styringssystem.
Kvalitetssjef skal sikre at PEAB Bygg har et brukervennlig og effektivt styringssystem som ivaretar interne og eksterne krav, og gjeldene standarder.


DEN PERFEKTE KANDIDAT TIL DENNE ROLLEN HAR:

  • Relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende, fortrinnsvis fra byggeteknisk retning
  • Kurs eller utdannelse innen kvalitetssikringssystemer (QA Management)
  • Betydelig kompetanse på prosessorienterte og rollebaserte kvalitetssystemer i større selskaper
  • Erfaring fra kartlegging av kritiske prosesser i verdikjeden
  • Erfaring fra å forvalte og utvikle prosessorienterte styringssystemer for hele verdikjeder


EKSTRA PLUSS ER DET OM DU HAR:

  • Erfaring som kvalitetsleder/kvalitetssjef fra byggebransjen
  • Erfaring og god kjennskap til HMS innen bygg


KONTAKTINFORMASJON
For ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på telefon 909 24 341.
Søknad med CV og kopi av vitnemål sendes cv1@resume.no innen 31. desember 2015.