Orkla Brands Nordic omfatter Lilleborg, Lilleborg Profesjonell, Pierre Robert Group, Kims, Chips, OLW, Sætre, Gøteborgs Kex, Axellus og Nidar. Selskapene utvikler, produserer og markedsfører ledende merkevarer som står sterkt hos forbrukerne og i handel.

Innovasjon og forbrukerforståelse er en forutsetning for å lykkes i et meget konkurranseutsatt marked. Bak de mange sterke merkevarene til Orkla Brands ligger stor kunnskap om forbrukernes ønsker og behov, og evnen til å omsette den kunnskapen til reelle produktforbedringer til glede for forbrukerne.

Som kategorileder innenfor mange områder er det avgjørende for selskapet å bidra til vekst i totalmarkedet og sikre topplinjevekst. En viktig forutsetning for vekst er innovasjon, samtidig som topplinjevekst er det viktigste målepunktet for god innovasjon.

Markedssjef

Til en av Orkla Brands` sterkeste merkevarebedrifter søker vi en handlekraftig, nysgjerrig og utviklingsorientert Markedssjef

Vi søker deg som har:

 • minimum 4 års høyere utdanning innen økonomi eller tilsvarende med gode karakterer
 • minimum 4 års erfaring fra markedsføring innen FMCG med dokumenterbare gode resultater
 • gode lederegenskaper og som har utviklet gode medarbeidere
 • evne til innovasjon og nytenkning
 • erfaring fra å drive innovasjonsprosjekter fra idé til lansering og drift
 • gode analytiske evner, kommersiell teft
 • driv og gjennomføringskraft


Stillingens ansvarsområder:

 • Sørge for at selskapet når målsatt markedsposisjon og inntjening for sin portefølje, gjennom å lede arbeidet med å utarbeide merkestrategier, videreutvikle og skape vekst for merkene i egen portefølje samt å bringe forbrukerrelevante innovasjoner til markedet. Arbeidet må utføres på en måte som ivaretar, og om mulig styrker de verdiene merkene representerer og det selskapet står for.
 • Sikre at markedsføringen til forbruker er i tråd med merkenes posisjonering og får merkene til å fremstå på en måte som forbruker foretrekker.
 • Sikre at alle tiltak som iverksettes for et merke er i tråd med merkets strategi og ønskede posisjonering.
 • Sikre at prosjekter innen eget ansvarsområde planlegges og gjennomføres i henhold til selskapets mål og strategier til riktig tid, med riktig kvalitet og med riktig ressursbruk.
 • Utvikle egne medarbeidere faglig og personlig, gjennom løpende coaching i det daglige arbeid med den hensikt at medarbeiderne skal kunne bekle stillinger på høyere nivå.
 • Ha det overordnede strategi- og resultatansvar for fagområdet (driveransvar) (Forbrukerpåvirkning, Forbrukerinnsikt/Trender/Konseptutvikling, Research/Prosjektledelse eller Pris/Promotion). Lede arbeidet med å drive og videreutvikle selskapets kompetanse på dette fagområdet.


Viktige egenskaper:

 • Drivkraft i kombinasjon med resultatorientering med fokus på kvalitet.
 • Gode lederegenskaper, nå de ønskede mål gjennom andre, herunder:
 • Evne til å planlegge og å kommunisere på tvers av organisasjonen.
 • Evne til å motivere og inspirere – tydelig kommunikasjon
 • Kunne coache og løfte sine medarbeidere opp til neste nivå
 • Sikre god og positiv dialog mellom de ulike avdelingene
 • Skape samhold
 • Være strukturert og trygg. Ha et godt overblikk over mange ”baller” i en større portefølje av prosjekter.
 • Ha mot til å sette tydelig retning og stå for denne sammen med produktsjefene når det ”stormer”.
 • Evne til innovasjon og nytenkning
 • Gode analytiske evner
 • Høy gjennomføringsevne og stor gjennomføringskraft

Øvrig:

 • Faglig sterk innen merkevarebygging (innsiktsarbeid, konseptutvikling, utvikling av design- og forbrukerkommunikasjon.)
 • Ha evne til å se de store linjene, og hjelpe produktsjefene med å prioritere viktig fra mindre viktig i en hektisk hverdag.
 • Ha driv og evne til å ”ligge et steg foran” i prosjekter for å sikre gode prosesser.
 • Tåle å ta og stå inne for upopulære avgjørelser/anbefalinger når det er nødvendig (både ovenfor ledergruppen, produktsjefer og prosjektmedlemmer)

 

Dette er en svært spennende stilling i et ungt, dynamisk og målrettet miljø.

Orkla Brands tilbyr konkurransedyktige vilkår og unike muligheter for personlig utvikling.

Stillingen rapporterer til Markedsdirektør.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på tlf. 909 24 341. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også i første omgang overfor vår oppdragsgiver om ønskelig.

Søknad med CV imøtekommes pr e-post cv1@resume.no merket Markedssjef Orkla Brands