Peab er Nordens samfunnsbygger med cirka 14 000 ansatte og en omsetning på over 45 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Peab Anlegg

Peabs nordiske anleggsvirksomhet er blant de ledende i Norden, og av de aller største i Sverige. Vi har både vilje og kapasitet til å være en betydelig anleggsaktør på infrastrukturprosjekter i Norge.

Vi bygger veier, tuneller, bruer og jernbane, men også havner, energianlegg og grunnarbeider for vindkraftverk.

Mengderegulerer

Vi bygger nye E6 i Trøndelag – den strakaste vei!
- og vi trenger en Mengderegulerer med utpreget sterk forretningssans

 

I Peab jobber vi i team. Vi er en stor gruppe med faglig sterke individer som stiller høyere krav og forventninger til oss selv og vår egen prestasjon, enn hva vi forventer av vår sidemann. Vi jobber transparent og er opptatte av å dele kunnskapen og erfaringene våre internt i bedriften. På den måten trener vi hver dag på å spille hverandre bedre. Og vi lykkes!
Peab vokser sunt og godt, og arbeidsmiljøet er preget av sterkt samhold og lagånd! Trivselen blant de ansatte er høy og sykefraværet er lavt. Vi bryr oss om hverandre og vil innstendig at alle skal lykkes.

For å bygge nye E-6 gjennom Trøndelag må vi ta ut store mengder med masse – veldig mye faktisk.
Vi ser store mulighetsrom for disse massene og skal derfor ansette en forretningsorientert Mengderegulerer med utpreget sterk forretningssans og forhandlingsevne!

Teamet i dag består av dyktige funksjonærer og fagpersoner fra store deler av Norge og Sverige som pendler inn til Trondheim hver uke, så her er det det muligheter for du som trives med å pendle.

Vår idealkandidat

Vi tror at rette kandidat for denne jobben i dag er en spesialist i stikkerfaget og er gjennom det godt kjent med oppgavene som ligger i rollen, men har en utpreget sterk forettingssans og ser mulighetsrommene for verdiene i massene som du kanskje ikke få utløp for i dag.

  • Du er godt kjent med Måleregler, målebrev, mengdeberegninger i Tex Gemini, samt veivesenets regler og prosesskoder.
  • Du kan gjerne ha formell bakgrunn som økonom, jurist eller ingeniør, men forstår mulighetsrommene og har de nødvendige erfaringene, egenskapene og evnene som må til for å lykkes med oppgavene.
  • Du har en dokumenterbar historikk der du gjennom å tenke og handle litt utenfor boksen har skapt gode løsninger og verdier for alle involverte parter.
  • Du er kreativ i å finne muligheter, analytisk i din vurdering, og etterrettelig i dine handlinger.


HOVEDOPPGAVER FOR MENGDEREGULERER

Som Mengderegulerer vil du inngå i et faglig sterkt team.

Ditt ansvar vil være å ha kontroll og dokumentasjon på mengder som skal tas ut og er tatt ut, herunder:

  • ha kontinuerlig kontroll over utførte mengder og stipulere sluttmengder
  • dokumentere innmålinger og uføre målebrev
  • delta på prosjektledningsmøte
  • levere underlag til månedsrapport


KONTAKTINFORMASON

Har du lyst til å høre mer om denne muligheten er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341

Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Mengderegulerer Peab Anlegg

Søknadsfrist er mandag 28. februar 2017