Scandia Maskin er en dedikert leverandør til den skandinaviske knuse- og sikteindustrien.

Basert på erfaring gjennom generasjoner med spesialisering innen knusing og sikting, har vi utviklet et selskap som representerer noen av de beste produsentene i verden. Vi arbeider kontinuerlig med styrking av kunnskap og innovasjon blant våre ansatte og partnere, samt kanalisering av dette videre til våre kunder. Vårt utvalg i deler og utstyr for industrien er basert på mange års samarbeid med våre leverandører. Vi streber etter å ha det beste utvalget for våre kunder, samt tilføre verdi og omsorg til våre langsiktige relasjoner.

Scandia Maskin verdsetter innsats og dedikasjon fra våre kunder og leverandører. Vi er tidlig ute med bruk av ny teknologi for å effektivisere både distribusjon og kommunikasjon. Vi vil fortsette med å arbeide hardt for også i fremtiden kunne være en ledende leverandør til det Skandinaviske markedet.

 

Økonomi- og Administrasjonssjef

For Scandia Maskin søker vi Økonomi- og Administrasjonssjef

Til å lede «Backoffice» trenger selskapet en person som tar ansvaret for alt som skjer på kontoret. Økonomi, regnskap, rutiner, logistikk, HR, IT, overordnet ansvarlig for «alt» på kontoret. Daglig leders viktigste sparringpartner i ledergruppen. 

Økonomi- og Administrasjonssjef har det overordnede ansvar for alle oppgaver og funksjoner på kontoret, både av oppgaver utført selv og utført av de ansatte. 

 

HOVEDOPPGAVER:

 • Daglig ledelse av ansatte på kontoret
 • Overordnet økonomi og regnskapsansvarlig
 • Intern og ekstern rapportering
 • Budsjettering og forecasting
 • Kontakt med revisor
 • Benytte og videreutvikle selskapets IT-systemer
 • Deltagelse i relevante prosjekter 
 • Gjennomføre rekrutteringsprosesser av kontorpersonell
 • Ansvarlig for selskapets HMS og GDPR arbeid
 • Innkjøp
 • Diverse ad hoc oppgaver og prosjekter

 

 

KVALIFIKASJONER:

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis innen økonomi, administrasjon 
 • Minimum 5 år relevant erfaring fra økonomi/administrativt arbeid. 
 • Erfaring fra arbeid med flere deler av verdikjeden og derigjennom opparbeidet forretningsforståelse

 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Voksen og sindig i stressende situasjoner
 • God med mennesker
 • God til å lytte
 • God til å sette grenser
 • Uredd konflikter, uten å skape dem selv
 • Ønsker å jobbe med operative problemstillinger og er en profesjonell, fleksibel og imøtekommende person som fremstår som en troverdig rådgiver, tilrettelegger og gjennomfører
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert, effektivt og målrettet samtidig som du tenker helhet og tar initiativ
 • Du uttrykker deg godt både skriftlig og muntlig
 • Du har god menneskeforståelse og relasjonsbyggende egenskaper.

 

SPRÅK:

 •  Engelsk og norsk – skriftlig og muntlig er påkrevd.

 

ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov samt interne kurs/samlinger over flere dager i strekk. 

 

RAPPORTERING

Stillingen rapporter direkte til Daglig Leder og inngår i hans ledergruppe

 

KONTAKT

For ytterligere innformasjon om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Olaf Bergesen hos Resumé AS - Executive Search & Selection på telefon +47 901 19 130

Vennligst benytt skjema under for å sende inn din søknad med CV og andre relevante dokumenter - fortrinnsvis i .pdf format