Scandic - A World-Class Nordic Hotel Company


Scandic Hotels er Nordens ledende hotellkjede med et nettverk av 280 hotell - i drift eller under oppføring fordelt på mer enn 57 000 hotellrom i 7 land.

Hver dag jobber våre medarbeidere med ett mål for øyet - å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss!

Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljøet, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

Scandic har mer enn 18 000 medarbeidere og hadde en omsetning i 2018 på SEK 18 milliarder

 

PR- & Communication Manager

 

Scandic Hotels skal styrke PR- og kommunikasjonsarbeidet i Norge. Ved selskapets hovedkontor for Norge er det nå en ledig posisjon som PR- & Communication Manager

Selskapets nye PR- & Communication Manager vil bli en del av et faglig sterkt team som hver dag støtter forretningens ledere med PR- og kommunikasjonsrelatert arbeid.

Vi søker en taktisk og operasjonell PR- & Communication Manager som kan ta det hele og fulle ansvaret med å omsette selskapets overordnede PR- og kommunikasjonsstrategi ut i lokal handling. Dette omfatter alt fra ekstern proaktiv og reaktiv kommunikasjon til trening av nøkkelpersoner og ledere.

Stillingen vurderes som særlig interessant da den gir rette kandidat en unik mulighet til egen utvikling i et selskap som investerer i sine ansatte.

Som PR- & Communication Manager inngår du i Markeds- og kommunikasjonsdirektørens nasjonale ledergruppe, samt at du er medlem av konsernets PR- og kommunikasjonsteam. Stillingen rapporterer direkte til Markeds- og kommunikasjonsdirektør Norge.

 

VÅR IDEALKANDIDAT

En suksessfull kandidat til denne rollen har solid relevant faglig bakgrunn med minimum 3-5 år erfaring fra tilsvarende oppgaver.

Vår idealkandidat er fortsatt på en oppadgående bane i hans / hennes karriere, med et bevist potensial til å ta på seg en større rolle – nå og videre fremover.  Kandidaten må kunne fremvise dokumenterbare gode resultater.

 

ANSVAR OG OPPGAVER

Med forankring i selskapets PR- og kommunikasjonsstrategi, har PR- & Communication Manager ansvaret for å ivareta merkevarens synlighet, posisjon og omdømme eksternt i Norge – proaktivt og reaktivt, herunder:

 • Identifisere, utvikle og drive frem PR- og kommunikasjonsmuligheter og aktiviteter på tvers av organisasjonen
 • Sikre, og vedlikeholde nødvendig medie- og kommunikasjonstrening av nøkkelpersoner
 • Etablere og vedlikeholde gode relasjoner til medier og journalister, både industrielt og nasjonalt
 • Overvåke og analysere mediedekningen og dens innvirkning for Scandic Hotels Norge – og påfølgende iverksette nødvendige handlinger
 • Optimalisere eksisterende arbeidsmetoder innen PR og kommunikasjon og kontinuerlig videreutvikle disse 

 

NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER:

 • Rette kandidat er kompromissløs hva gjelder nøyaktighet, struktur og kvalitet i alt arbeid
 • Som leder må PR- & Communication Manager kunne fastsette resultatmål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner
 • Rette kandidat er en ordkunstner – verbalt og skriftlig
 • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger der felles mål er World Class leveranse
 • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, vennlig og analytisk dyktig PR- & Communication Manager som utøver sitt arbeid gjennom å være svært Hands-on

 

NØDVENDIGE FERDIGHETER

 • Utpreget sterke kommunikasjonsferdigheter – skriftlig og muntlig
 • God forretningsforståelse og solide rådgiveregenskaper
 • En god penn - fremragende skriftlige og muntlige formuleringsevner
 • Kommersielt anlagt - ser mulighetsrom når de oppstår og tar dem
 • Analytisk og handlekraftig
 • Strukturert
 • Proaktiv og selvdrevet
 • Sterke samarbeidsegenskaper – lagspiller

 

FORMALKOMPETANSE

Rette kandidat har relevant PR- og kommunikasjonsutdanning fra Høyskole eller universitet på minimum bachelor nivå.

 

ARBEIDSSTED

Daglig arbeidssted er ved selskapets hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

 

Stillingen rapporterer direkte til Markeds- og kommunikasjonsdirektør for Scandic Hotels Norge

 

INFORMASJON 

For ytterligere informasjon om rollen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på tlf +47 909 24 341

Alle henvendelser behandles konfidensielt.