Get har vært en pioner innen utvikling av tv- og bredbåndstilbudet gjennom 45 år. Helt siden starten i 1969, har Get vært preget av entreprenørskap og ønsket om å sprenge grenser for å tilby innovative og brukervennlige løsninger. Get jobber i dag tett sammen med verdens ledende teknologiselskaper, og mange av innovasjonene gjort hos Get selges nå som løsninger andre steder i verden.
Get har i dag et av landets mest moderne fibernett som strekker seg fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør. Get benytter fiberteknologier som gir kundene all den hastighet, stabilitet og sikkerhet de trenger – i dag og i morgen.

Mer enn 500 000 hjem og bedrifter er i dag tilkoblet Gets fiberbaserte nett, og over 1 million privat- og bedriftskunder får tjenester hver dag. Stadig flere ønsker å knytte seg til Gets fibernettet, og Get var det selskapet i Norge med den sterkeste veksten innenfor både bredbånd og tv i 2013.

Product Manager Broadband

Get forsterker nå Produktavdelingen ytterligere og søker Product Manager Broadband. 

Ansvar og oppgaver

Product Manager skal sikre at Get fortsetter å lede utviklingen gjennom å levere til enhver tids beste bredbåndstilbud til kundene.

 • Videreutvikle Gets helhetlige verdibidrag til kunden på tvers av produktområdene
 • Utvikle nye produkter og tjenester – Realisere de mange nye mulighetene som ligger og venter i vår portefølje, eksempelvis
 • Skylagringstjenester på tvers av alle dine enheter
 • Sikkerhetstjenester
 • Det beste trådløse bredbåndshjemmet
 • Home management – full kontroll over ditt bredbånd
 • Videreutvikle den eksisterende produktporteføljen
 • Arbeide med forskjellige scenarier/business cases, tekniske analyser og markedsundersøkelser
 • Linjeansvar/prosjektansvar – helhetlig ansvar for å lede og gjennomføre telecom-prosjekter (eksisterende og nye)
 • Operasjonelt ansvar – Helhetlig ansvar for egne produkter og tjenester
 • P/L-ansvar for egen produktportefølje
 • Forvaltning og formidling av telecom-kompetanse til resten av Get-organisasjonen

Utdanning:

 • Relevant høyere utdanning fra NTNU, eller tilsvarende studiested er ønskelig.
 • Innovasjon og produktutvikling er nøkkelord, og gjerne med noen års erfaring fra consulting!

Faglig kvalifisering:

 • Sterk analytisk kapasitet
 • Handlekraftig, evne til å implementere analyser og innsikt til handling
 • Fremragende forretningsforståelse

Egenskaper:

 • Analytisk – Evne til rask forståelse av komplekse spørsmål og utfordringer – foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Innovasjon – Produserer nye og innovative idéer og løsninger. Er forkjemper for endring og nye tilnærminger.
 • Forretningsutvikling – Identifiserer og utnytter kommersielle muligheter. Har sterk positiv effekt på forretningsutvikling og fortjeneste.
 • Gjennomføring – Utfører planer med engasjement og utholdenhet
 • Initiativ og Ansvarlighet – Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Effektiv kommunikasjon – kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Personlige egenskaper og evner

 • Du er en problemløser som kan prioritere
 • Du har utpregede evner i å drive prosjekter i havn
 • Du er analytisk sterk med interesse for ny teknologi
 • Du er utadvendt og god på å etablere og ivareta sosiale relasjoner
 • Du er en lagspiller med stort egen-drive.

Språk:

Fremragende kommunikasjonsevner både på engelsk og norsk – skriftlig og muntlig er påkrevd.

Rapportering:

Stillingen rapporterer direkte til Head of Telecom

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no og merkes med Product Manager - Broadband.

Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.