CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Bærum (Lysaker Torg), London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 60 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.

Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

Product Manager CSAM oncoSuite

Vil du være med på å forme morgendagens løsninger i helsevesenet på en arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ og hvor det er kort vei fra idé til handling?

STILLINGENS KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

Vår idealkandidat har:

 • 2-3 års erfaring fra en tilsvarende rolle fra farmasøytisk industri
 • Bakgrunn fra helseinformatikkKjennskap til helsedomenet
 • Generell god applikasjonsforståelse
 • Funksjonelt fokus fremfor teknologisk fokus

Arbeidsoppgaver

Stillingens primæroppgave er å stake ut videre kurs for applikasjonen CSAM OncoSuite og være kaptein på laget for gjennomføring – fra idé til produktlansering. CSAM OncoSuite er en særdeles kritisk applikasjon hvor konsekvensene av feil kan være katastrofale. Det stilles følgelig ufravikelige høye krav til din nøyaktighet og systematiske fokus på detaljer.

Du vil ha tett dialog med kundene(farmasøyter, leger, sykepleiere med mer), som gjerne bidrar gjennom direkte dialog, workshops og andre fora med viktige og nyttige innspill på produktets utvikling.

Gjennom rollen som produktets leder faller det naturlig å være den som demonstrerer systemene i ulike fora, samt sørger for at produktet er et av alternativene som vurderes i offentlige anskaffelser og private anbud.

Product Manager er en viktig ressurs i selskapet og bidrar i alt fra salgsstøtte til innføring av produktene.

Product Manager er testansvarlig og bestemmer GO eller NO GO for en lansering.


Ansvarsområder:

Ledelse:
- Daglig ledelse av teamet

Produktet:
- Være visjonær og strateg for videre utvikling
- Konseptuel forståelse
- Håndtere versjonslanseringer
- Brukerforum, planer for test og lanseringer
- Partnersamarbeid
Prosjekt:
- Fra idé til lansering
- Workshops – internt og eksternt
- Innføring

Salg:
- Salgsstøtte – diskusjon
- Brukerforum
- Tilbudsskriving – gjennomføring
- Anbudsbesvarelser – offentlige anskaffelser

Krav til formalkompetanse
Minimum tre års høyere teknisk utdanning fra universitet eller høyskole (f.eks bachelor i informatikk, siv.ing fra NTNU el. lignende).

Som fagperson:

 • Har du lett for å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Er du fleksibel både ift de oppgaver vi skal løse sammen og de metoder og rutiner vi til enhver tid forholder oss til internt og eksternt
 • Har du gode kommunikasjonsevner, du kommuniserer like godt med brukere og kunder som med utviklere
 • Er du analytisk og løsningsorientert
 • Er du opptatt av kvalitet og liker å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • Har du særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Som kollega:

 • Liker du nye utfordringer – hver dag
 • Er du selvstendig, samtidig som du gjerne deltar i gruppearbeid og faglige diskusjoner
 • Er du lojal mot beslutninger og påser at disse følges
 • Liker å være hands-on på oppgaver, samtidig som du deltar i diskusjoner på høyt nivå.
 • Liker du å arbeide i et dynamisk miljø


Kontaktinformasjon
For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 341. Kortfattet søknad med cv merket CSAM sendes til cv1@resume.no. Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.