CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Bærum (Lysaker Torg), London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 70 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.
Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

Produktutvikling Applikasjonsspesialist- Fødessystemer

Vil du være med på å forme morgendagens løsninger i helsevesenet på en arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ og hvor det er kort vei fra idé til handling?

STILLINGENS KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

 

Vår idealkandidat har:

 • Relevant helsefaglig bakgrunn innen føde, med interesse for IT og et brennende ønske om levere gode spesialistløsninger.
 • Erfaring med svangerskaps-, fødsel- og/eller barselomsorg i praksis er en fordel, men ikke en forutsetning.

Arbeidsoppgaver:

Som Applikasjonsspesialist Produktutvikling Fødesystemer vil du arbeide tett sammen med andre applikasjonsspesialister, produktledelsen og våre utviklings- og testteam. Du bidrar i alle faser av våre utviklingsprosjekter og bidrar til å levere brukervennlige løsninger som støtter effektive arbeidsprosesser. Du vil bli sentral i kvalitetssikringen av våre løsninger og kjennskap til test- og testledelse er en fordel, men ikke en forutsetning da opplæring vil bli gitt.

 • Arbeide sammen med produktledelsen med å identifisere kundenes behov og omsette disse til funksjonell kravspesifikasjon for vårt utviklingsteam og samtidig ha forståelse for en industriell utvikling av funksjonalitet som er relevant for produktets kunder. 
 • Delta i utviklingsprosjekter med ansvar for å koordinere test, kvalitetssikring og utarbeidelse av dokumentasjon
 • Være en ressursperson i pilotprosjekter og innovasjonsprosjekter som gjøres i samarbeid med våre kunder
 • Arbeide aktivt for å styrke egen, og teamets kompetanse, i våre løsninger og innen fagområdet
 • Det stilles ufravikelige høye krav til din nøyaktighet og systematiske fokus på detaljer.

Formalkompetanse:

 • Relevant helsefaglig bakgrunn, men høyere utdanning som jordmor eller sykepleier/ spesialsykepleier innen føde er ønskelig

Som fagperson:

 • Har du lett for å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Er du fleksibel både ift de oppgaver vi skal løse sammen og de metoder og rutiner vi til enhver tid forholder oss til internt og eksternt
 • Har du gode kommunikasjonsevner - du kommuniserer like godt med brukere og kunder som med utviklere
 • Er du analytisk og løsningsorientert
 • Er du opptatt av kvalitet og liker å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • Har du særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som kollega:

 • Liker du nye utfordringer – hver dag
 • Er du selvstendig, samtidig som du gjerne deltar i gruppearbeid og faglige diskusjoner
 • Er du lojal mot beslutninger og påser at disse følges
 • Liker å være hands-on på oppgaver, samtidig som du deltar i diskusjoner på høyt nivå.
 • Liker du å arbeide i et dynamisk miljø

Kontaktinformasjon:

For spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no. Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver