Get er Norges mest spennende digital-TV og bredbåndleverandør med 840 motiverte og dyktig medarbeidere. Vi er brennende opptatt av å skape de beste kundeopplevelsene, og har de siste årene vunnet en rekke “best-i-test” priser i norsk presse.

Totalt 500 000 hjem og bedrifter er i dag tilkoblet Gets fiberbaserte nett, og over 1 million privat- og bedriftskunder bruker tjenestene våre hver dag. Stadig flere ønsker å knytte seg til fibernettet vårt, og vi var det selskapet i Norge med den sterkeste veksten innenfor både bredbånd og tv i 2013*.

Project Manager – Forretning- og Systemintegrasjon

PM – Forretning- og systemintegrasjon har ansvaret for å etablere, lede og sikre Gets forretningskritiske integrasjonsprosjekter

KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

Utdanning:

Teknisk høyere utdannelse, fortrinnsvis innen IT og datateknikk, men særdeles gode dokumenterbare resultater, erfaring og engsjement innen prosjektledelse fra IT/Telekom kan kompensere.

Ansvar:

 • Porteføljen av prosjekter i Get er bred og strekker seg fra Utviklingsprosjekter til Utrullingsprosjekter.
 • Prosjektstyring og planlegging fra a-å. Dette innebærer: hva skal gjøres, plan, involvere riktige avdelinger, oppfølging, møter, rapportering, problemløsning, sørge for fremdrift.
 • Ende til ende ansvar fra å utvikle og lansere produktet/tjenesten til driftsoppfølging og handover til linjen
 • Forstå hva som skal gjøres i de ulike delene av prosjektet, identifisere problemer, finne riktige ressurser og få dem løst.
 • Bidra til trivsel og et godt arbeidsmiljø på prosjektkontoret.
 • Ansvar for å sikre gjennomføring av prosjekter som er inngått i henhold til tid, kost og kontrakt. Herunder inkludert oppfølging gjennom god og strukturert prosjektmetodikk og prosjektverktøy som MS Project eller lignende.

Oppgaver:

 • Initieringfasen – delta i og være ansvarlig for utredningsfasen av prosjekter for å utarbeide beslutningsgrunnlag for eventuell oppstart av prosjekter.
 • Planlegging–ansvarlig for å utarbeide prosjektplan, prosjektorganisasjon, timeplan, ressursplan, risikoplan, budsjett etc for prosjektet, og sikre godkjenning før prosjektstart.
 • Gjennomføring – lede arbeidet med å gjennomføre hele eller deler av prosjektet, koordinere og følge opp aktiviteter.
 • Prosjektkontroll – rapportere prosjektets framdrift, melde og håndtere avvik samt sikre at leveranser er i henhold til kost, tid og kvalitet

Gets nye Project Manager – forretning og systemintegrasjon har:

 • Minst 5 års erfaring fra tilsvarende rolle innenfor IT/Telekom med svært gode dokumenterbare resultater
 • Generell svært god forretningsforståelse
 • Fremragende kommunikasjonsevner både på engelsk og norsk – skriftlig og muntlig
 • God endringsagent og forbedringsbevisst i fagområdet prosjektledelse og styring
 • Evner å få sine kolleger til å yte mer enn de selv trodde de var i stand til

Videre ser vi etter en person som:

 • Er dynamisk, målrettet og kvalitetsbevisst
 • Er løsningsfokusert, men nøyaktig
 • Er en problemløser
 • Har entusiasme, pågangsmot og godt humør
 • Er en strategisk og praktisk gjennomfører
 • Er selvstendig, men med gode samarbeidsegenskaper
 • Er relasjonsbygger, utadvendt og imøtekommende
 • Er disiplinert, strukturert og mentalt sterk
 • Trives med høyt arbeidstempo

Rapportering:

Stillingen rapporterer direkte til Head of PMO.

Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså eller Kine Paulsen i Resumé AS på telefon 482 80 800. Kortfattet søknad med cv sendes til cv1@resume.no merkes med Project Manager – Forretnings- og systemintegrasjon.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.