CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Oslo, London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 70 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.
Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

Prosjektcontroller

For CSAM Health AS søker vi Prosjektcontroller som er fremtredende analytisk og strukturert, med erfaring fra større komplekse IT-prosjekter. 

Vår idealkandidat:

Vår ideelle kandidat er en erfaren Prosjektcontroller/ Business Controller, fortsatt på en oppadgående bane i karrieren. Kandidaten må ha bred erfaring fra større, komplekse IT-prosjekter, og kunne vise til en suksessfull historikk.

 • Har betydelig prosjekterfaring – gjerne fra nærliggende bransje/fagområde
 • Forstår prosjektregnskap
 • Er serviceinnstilt, selvstendig, engasjert og god til å motivere medarbeidere
 • Er fremoverlent, følger opp prosjektene tett og kan stille de «riktige» spørsmålene
 • Er fremtredende analytisk og strukturert
 • Er systematisk og glad i bruk av IT-verktøy
 • Har et brennende ønske om å være med å modernisere helsevesenets informasjonsflyt

Arbeidsoppgaver:

Prosjektcontrolleren deltar i, - og vil arbeide sammen med den operative ledergruppen med:

 • Prosjektoppfølging
 • Ressursplanlegging
 • Oppfølging av timeføring timer og kostnader
 • Porteføljeplanlegging
 • Administrasjon av prosjektadministrative løsninger (Project Help)
 • Budsjettering
 • Oppfølging av fakturering
 • Regnskap og rapportering, herunder prosessendringer
 • Salgsprognostisering
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av datterselskaper i UK og på Filippinene
 • Prosjektcontroller er prosjektleders viktigste støttespiller i sitt arbeide som ansvarlig for økonomistyringen i prosjektet.
 • Stillingen primæroppgave er å analysere og følge opp de løpende prosjektenes faser, roller, målfokus og lønnsomhet. I tillegg skal kandidaten bistå i utvikling og styring av virksomheten.
 • Prosjektcontroller er selve bindeleddet mellom de til enhver tid løpende prosjekter og virksomhetsprosesser og selskapets ledelse.
 • Det stilles ufravikelige høye krav til din nøyaktighet.

Formalkompetanse:

 • Siviløkonom eller minimum 3 års høyere økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole og flere års relevant erfaring.
 • Tilleggsutdannelse/erfaring innen IT eller jus.
 • Gjerne Prince2R sertifisert, alternativt sertifisert eller lang erfaring med annen prosjektmetodikk.Som fagperson:

Som fagperson:

 • Er du kommersielt anlagt med sterk fokus på forretningsdrift
 • Har du lett for å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Er du fleksibel både ift de oppgaver vi skal løse sammen og de metoder og rutiner vi til enhver tid forholder oss til internt og eksternt
 • Har du gode kommunikasjonsevner
 • Er du analytisk og løsningsorientert
 • Er du opptatt av kvalitet og liker å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • Har du særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne – Norsk og Engelsk.

Som kollega:

 • Liker du nye utfordringer – hver dag
 • Er du et ja-menneske, men tør å si nei
 • Gjør du ditt beste for å levere høy kvalitet
 • Er du selvstendig, samtidig som du gjerne deltar i gruppearbeid og faglige diskusjoner
 • Er du lojal mot beslutninger og påser at disse følges
 • Liker du å være hands-on på oppgaver, samtidig som du deltar i diskusjoner på høyt nivå.
 • Liker du å arbeide i et dynamisk miljø
 • Har du kanskje også en lun sans for humor

Stillingen som Prosjektcontroller rapporterer direkte til selskapets COO.


Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 341. Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes Prosjektcontroller.

Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.