PEAB er Nordens samfunnsbygger med cirka 17 000 ansatte og en omsetning på over 56 milliarder SEK. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Vi tilbyr nybygg, rehabilitering og byggservice. Vi bygger kommersielle og offentlige bygg som kontorer, kjøpesentre, skoler, barnehager og sykehus. Våre oppdragsgivere er private, kommunale og statlige.

Vi er store, men praktiserer lokal styring og beslutning. Det er derfor alltid kort vei fra idé til beslutning.

Prosjektleder

Vi søker nå en høyt motivert og faglig dyktig prosjektleder til PEAB Bygg i Oslo.

Peab Bygg vokser og ser store mulighetsrom i tiden fremover. Region Oslo har mange spennende prosjekter på trappene og for å kunne svare på veksten skal selskapet styrkes betydelig med flere dyktige kolleger.

Vi søker nå en høyt motivert og faglig dyktig prosjektleder til PEAB Bygg i Oslo.
Hovedkontoret vårt i Norge ligger på Lysaker, og byggeprosjektene tilhørende Oslo ligger alt fra midt i sentrum, til litt utenfor Oslo.

Som prosjektleder har du ansvar med å lede eget byggeprosjekt med et faglig kompetent og godt team. I Peab har vi veldig gode støttesystemer og verktøy for at du som prosjektleder skal lykkes.

Du vil oppleve å bli del av et sterkt fagmiljø og et veldig godt arbeidsmiljø med høy trivsel. Hos Peab legges det vekt på å være jordnære, utviklende, pålitelige og personlige. Dette vil du oppleve som en del av vår kultur, gjennom å trives godt med alle kollegaer, få mulighet til å utvikle deg, være med å påvirke og ikke minst skape noe. 

 

VÅR IDEALKANDIDAT

En suksessfull søker er Ingeniør eller siv. Ingeniør av utdannelse og har noen års erfaring fra byggebransjen - fortrinnsvis fra å være prosjektleder som hovedentreprenør, totalentreprenør, UE eller rådgiver.

Herunder:

  • Du har sterk byggfaglig kompetanse og kjennskap til juridiske standarder for bygg og anlegg
  • Du er god på fremdriftsplanlegging og oppfølging – herunder god på å lede team, planlegge, gjøre gode innkjøp og levere til avtalt tid med god lønnsomhet.
  • Du har kjennskap til BIM, LEAN og VDC
  • Du skaper sikker og god fremdrift
  • Du leverer alltid det du lover – til avtalt tid, kvalitet og kost

 

ANSVAR OG MANDAT

Som prosjektleder i Peab Bygg har du totalansvaret for prosjektet du leder, herunder:

  • Sikre at alt arbeid utføres i henhold til Peab's krav, kontrakter, offentlige krav m.m
  • Ansvar for HMS, kvalitet, økonomi og fremdrift for prosjektet              
  • Oppfølging mot kunde/byggherre
  • Ledelse av teamet på byggeplass inkludert prosjekteringsleder
  • Samordning av leverandører og underentreprenører

 

Er dette deg, eller kjenner du en som passer til denne innledende karakteristikken, ja da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Alle henvendelser vil bli behandlet strengt fortrolig. 

Stillingen rapporter direkte til Prosjektsjef

 

KONTAKTINFORMASON

Alle henvendelser om stillingen rettes til vår eksterne rådgiver, Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341

Søknader behandles fortrolig og vurderes fortløpende.

 

Vennligst benytt skjema under til å registre din interesse med søknad og CV.