PEAB er Nordens samfunnsbygger med cirka 17 000 ansatte og en omsetning på over 56 milliarder SEK. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Vi tilbyr nybygg, rehabilitering og byggservice. Vi bygger kommersielle og offentlige bygg som kontorer, kjøpesentre, skoler, barnehager og sykehus. Våre oppdragsgivere er private, kommunale og statlige.

Vi er store, men praktiserer lokal styring og beslutning. Det er derfor alltid kort vei fra idé til beslutning.

Prosjektsjef

Vi søker en høyt motivert prosjektsjef til å lede en gruppe svært dyktige prosjektledere.

Peab Bygg vokser og ser store mulighetsrom i tiden fremover. Region Oslo har mange spennende prosjekter på trappene og for å kunne svare på veksten skal selskapet styrkes betydelig med flere dyktige kolleger.

Vi søker nå en høyt motivert prosjektsjef til å lede en gruppe svært dyktige prosjektledere.

 

ANSVAR OG MYNDIGHET

Som Prosjektsjef har du det overordnede ansvaret for en betydelig prosjektportefølje.

I tett samarbeid med Regionsjef, som er din nærmeste leder, vil du også jobbe aktivt i markedet med å sikre Peab Bygg Øst nye prosjekter.

 

ARBEIDSOPPGAVER

 • Daglig ledelse og nærmeste støttespiller for en gruppe prosjektledere
 • Framdriftsplanlegging og oppfølging av porteføljen - også økonomisk oppfølging.
 • Sikre at prosjektorganisasjonen, myndigheter og kunder kontinuerlig oppdateres med nødvendig informasjon for prosjektene
 • Sikre god kultur for å drive prosjektene med hensyn til fremdrift, god økonomi, fornøyde kunder og tilfredse medarbeidere.
 • Aktivt følge opp markedet for å få inn nye prosjekter
 • Innhenting, mottak og behandling av forespørsler fra kunder og potensielle kunder
 • Kvalitetssikre kalkulasjoner og innkjøp i samråd med kalkulasjonsleder og innkjøper
 • Kvalitetssikre tilbud i samarbeid med teamet

 

KVALIFIKASJONER

Overordnet søker vi en inspirerende og faglig sterk leder som er på en oppadgående bane karrieremessig.

Du har en dokumenterbar historikk i å utvikle gode og effektive miljøer rundt deg og dine kolleger omtaler deg som en inspirerende, faglig dyktig og pliktoppfyllende leder.

Du har flere års erfaring fra byggebransjen – fortrinnsvis som prosjektleder i prosjekt som både har gått bra og dårlig

 

 • Du har minst 3-5 års erfaring som leder
 • Erfaring fra personalledelse og er flink med både kunder og medarbeidere.
 • Inngående kunnskap om juridiske standarder for bygg og anlegg.
 • Evne til å se hva som skal til for å løse problemer, og ha evne til å endre strategi om valgt strategi ikke fungerer
 • Evner å stå i krevende og tunge prosesser - også over tid.
 • Du har gjerne jobbet med kunder, prosjektledelse og kalkyler
 • Du har god forretningsforståelse og sterk motivasjon for å utvikle medarbeidere og tiltrekke kunder
 • Du utstråler sterke samarbeidsegenskaper og utvikler gode relasjoner med ansatte, kunder og leverandører
 • Du er beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
 • Du viser evne til å tenke helhet og får dine ansatte til å se det samme bildet 

Stillingen rapporter direkte til Regionsjef

 

KONTAKTINFORMASON

Alle henvendelser om stillingen rettes til vår eksterne rådgiver, Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341

Søknader behandles fortrolig og vurderes fortløpende.


Vennligst benytt skjema under til å registre din interesse med søknad og CV.