PEAB er Nordens samfunnsbygger med cirka 14 000 ansatte og en omsetning på over 45 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Peab er et av Sveriges største bygg- og anleggsselskaper, men er også store i Norge med 1300 ansatte fra nord til sør. I Norge har vi hovedkontor på Lysaker.

PEAB AS – Bygg Øst
Vi bygger Norge! Bygg Øst har 320 ansatte.
Vi bygger bolig, næring, offentlige bygg, vi utfører rehabilitering og har egen byggserviceavdeling. Vi bygger kommersielle og offentlige bygg som leilighetsbygg, kontorer, kjøpesentre, skoler, barnehager og sykehus. Våre oppdragsgivere er private, kommunale og statlige.

I alle våre prosjekter har vi et mål om å jobbe i nært samarbeid med våre kunder. I tett samarbeid med kunden bidrar vi aktivt til energieffektiv bygging, ressurseffektiv utnyttelse av materialer og bærekraftige produktvalg.

Vi er store, men praktiserer lokal styring og beslutning. Det er derfor alltid kort vei fra idé til beslutning.

Prosjektsjef – distrikt Romerike (Oslo Nord)

Romerike og omegn (Oslo Nord) er et område i sterk utvikling, spesielt innenfor boligmarkedet. Peab har vært etablert i området i mange år, og vi har flere byggeprosjekter gående, blant annet på Gjøvik, Lørenskog og Jessheim (YesHeim). Vi har kontor sentralt på Kløfta ved togstasjonen, og nå trenger vi flere dyktige medarbeidere for å hjelpe oss å bygge flere nye bygg fremover!

Peab Bygg vokser med markedet, og ser store muligheter i tiden fremover. For å kunne svare på veksten i markedet skal selskapet bygge opp staben på Romerike med en Prosjektsjef, en prosjektleder og et nytt prosjektteam. Prosjektsjef-stillingen vil kunne utvikles til en Distriktsjef-rolle på sikt for rett kandidat.

I Peab vil du oppleve å være en del av «en familie», du vil kjenne at du har mulighet til å påvirke og innvirke på din egen arbeidshverdag og videre utvikling. Vi jobber i team og er sterkt engasjert i å hele tiden bli bedre på det vi bygger! Og vi lykkes!

Trivselen blant de ansatte er veldig høy og sykefraværet er lavt. Vi bryr oss om hverandre og vil innstendig at alle skal lykkes.


ARBEIDSOPPGAVER, ANSVAR OG MANDAT

Som Prosjektsjef har du det overordnede daglige ansvaret for kontoret på Kløfta og personalansvar for alle ansatte. Dette innebærer aktiv oppfølging av prosjektledere som er ute i prosjekt, herunder støtte dem, være mentor og sparringspartner.
 
Parallelt med dette skal du jobbe aktivt i markedet med tanke på å sikre Peab Romerikes nye potensielle prosjekter. Bygge nettverk med lokale byggherrer, eiendomsutviklere etc vil være en viktig del av dette arbeidet.

Prosjektsjefen vil være helt sentral i Peabs videre utvikling av distrikt Romerike – og du vil derfor få stor påvirkningsmulighet og stort spillerom.

 

VI ØNSKER DEG SOM

-er en inspirerende leder og faglig sterk innen bygg. Du drives av å kunne lede prosjektledere til å levere gode og lønnsomme prosjekter, samtidig som du trigges av å jobbe i markedet med nye kunder.
Du har en dokumenterbar historikk i å utvikle gode og effektive miljøer rundt deg, og dine kolleger omtaler deg som en inspirerende, faglig dyktig og pliktoppfyllende leder.

  • Du er analytisk, strukturert og systematisk i ditt arbeid og tilnærming til problemstillinger
  • Du besitter sterke samarbeidsegenskaper
  • Du er en relasjonsbygger – og trygg i rollen i møter med både kunder, leverandører, og ansatte
  • Du er beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
  • Du viser evne til å tenke helhet og får dine ansatte til å se det samme bildet
  • Du har utpreget god forretningsforståelse og vet hva som kreves for å skape lønnsomme og kvalitetsmessige gode prosjekter.

 


KONTAKTINFORMASON

Har du lyst til å høre mer om denne muligheten er du velkommen til å ta kontakt vår eksterne rådgiver, Knut Forså i Resumé AS på telefon +47 909 24 341
Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes med Prosjektsjef Romerike


Vi vurderer søknader fortløpende.