Orkla Confectionery & Snacks Norge er et nyopprettet selskap som består av de tidligere selskapene Nidar, Sætre og KiMs Norge. Selskapet har sterke posisjoner innen snacks, godteri og kjeks i Norge. Vi utvikler, produserer og markedsfører kjente og kjære merker for kos og glede som f. eks. Nidar Favoritter, Stratos, Smash!, KiMs, Polly, Cheez, Café Cookies, Ballerina og Bixit.
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS har 700 ansatte og produksjon i Trondheim og på Skreia. Hovedkontoret er på Skøyen i Oslo. Selskapet hadde i 2012 en omsetning på NOK 1.979 millioner. Selskapet inngår i Orkla-konsernet

Regional Salgssjef Vestre Øst

Orkla Confectionery & Snacks skal styrke satsningen på ytre salg og søker en handlekraftig og ekstremt resultatorientert Regional Salgssjef med stor gjennomføringsevne.

ANSVAR OG MYNDIGHET


Regional Salgssjef har overordnet ansvar for å:

 • lede og utvikle egen region mot oppnåelse av salgs- og kostnadsmål
 • sikre god utvikling og samarbeid på team- og distriktsnivå
 • sikre at beste praksis deles og anvendes i regionen
 • implementere og sikre adferdsendring knyttet til Orklas strategi
 • dimensjonere, utvikle, tilpasse og følge opp
 • være særdeles sterk på å kunne identifisere, analysere mulighetsområder, prioritere å gi retning til regionens salgskonsulenter, butikkselgere og salgsfremmere. 

HOVEDOPPGAVER

Som en del av ny strategi er Regional Salgssjef ansvarlig å slå sammen to etablerte salgsapparater til ett nytt apparat og i disse endringsprosessene skal medarbeiderne motiveres og utvikles slik at Ytre Salg leverer bedre resultater enn tidligere.

KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER

Det er ønskelig med relevant høyere utdannelse, men betydelig mengde relevant og demonstrert ledererfaring kan kompensere for fravær av formell utdanning

 • minimum 5 års erfaring i salgsledelse, fortrinnsvis fra FMCG/ DVH
 • erfaring med KAM-arbeid mot DVH-kjeder
 • erfaring med ansvar for økonomiske disposisjoner, både for inntekter og kostnader
 • erfaring med å drive salgstrening
 • erfaring med implementering av omstillinger og restruktureringer

KOMPETANSE

 • Svært gode leder- og coachingegenskaper
 • Utpreget sterk gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å motivere og engasjere
 • Gode analytiske ferdigheter og økonomisk forståelse
 • Evne til å ivareta ulike roller og løsninger - forstå helheten i å drive en organisasjon
 • Gode ferdigheter i MS Office og dataverktøy generelt

SPRÅK

Norsk – Flytende, skriftlig og muntlig

ANDRE KRAV

 • Førerkort klasse B
 • Bosted sentralt i regionen
 • Villighet og mulighet til å reise etter selskapets behov, delta på samreiser, kundearrangement og interne kurs/samlinger over flere dager i strekk. Det må påregnes 40-60 reisedager/døgn pr år.

Kontaktinformasjon:

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså – tlf. 909 24 341 eller Ove Dalsegg – tlf. 917 86 864 i Resumé AS – Executive Search & Selection.

Søknad med CV sendes cv1@resume.no og merkes med ”Regional Salgssjef Vestre Øst”.