Norsk Topphåndball (NTH) er de til enhver tid beste 12 dame- og herrelagene i Norge. Vi spiller Postenligaen, sluttspill i Postenligaen, NM, Champions League og Europa Cup’er. www.topphandball.no er den offisielle nettsiden til Norsk Topphåndball. Norsk Topphåndball skal være den idretten som gir de beste opplevelsene i hall og i media, og skal ha et sterkt og positivt omdømme i befolkningen. Norsk Topphåndball skal med utgangspunkt i klare målsettinger bidra til å øke verdien av håndballproduktet overfor sine målgrupper. Gjennom økt verdi skal rammebetingelser og interesse for idretten styrkes og økes. Norsk håndball har mer enn 115 000 medlemmer fordelt på mer enn 7 500 lag og det arrangeres over 90 000 håndballkamper pr år. Hver eneste dag trenes og spilles det håndball i Norge. Idretten er representert over hele landet og demografisk sett er interessen for idretten relativt jevnt fordelt.

Salgs- og sponsorsjef

Til Norsk Topphåndball søker vi Salgs- og sponsorsjef som skal ha det overordnede ansvaret for alt salg av eksponeringsflater og sponsorater under Norsk Topphåndballs engasjementer

HOVEDOPPGAVER

Salgs- og sponsorsjef skal:

 • skape engasjement og begeistring for norsk håndball hos kundene
 • være ansvarlig for alt salg av eksisterende produkter og markedselementer
 • i tett samarbeid med den øvrige administrasjon utvikle og implementere nye konsepter og markedselementer for håndballen
 • være ansvarlig for alt salg av eksponeringsflater, sponsorater og andre samarbeidsavtaler norsk håndball og topphåndball kan kapitalisere på

KANDIDATPROFIL:


Det er ønskelig med høyere relevant utdanning, men fremragende resultater fra tilsvarende eller nærliggende stilling kan kompensere for manglende utdanning etter videregående skole.

Språkferdigheter:

Det stilles krav til fremragende norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig.

Tallferdigheter:


Kandidat må ha utpreget god tallforståelse, og beherske bruk av Excel på høyt nivå.

Profesjonell erfaring:

 • Kandidaten må ha erfaring fra utvikling og salg av markedskonsepter, herunder egen erfaring med å sette sammen gode markedspakker bestående av ulike profileringsflater og aktivisering.
 • Kandidaten må kunne dokumentere gode salgsresultater fra tidligere virke.
 • Erfaring med salg av idrett vil vektlegges tungt i vurderingen.

KOMPETANSE

Kandidaten må kunne fremvise:

 • Fremragende salgs- og lederegenskaper
 • Utpreget sterk gjennomføringsevne
 • Gode analytiske ferdigheter og økonomisk forståelse
 • Evne til å ivareta ulike roller og løsninger
 • Meget gode kommunikasjonsevner, herunder evne til å motivere og engasjere
 • Gode ferdigheter i MS Office og andre dataverktøy
 • Kreativitet

PERSONLIGHET

Kandidaten må kunne karakteriseres som:

 • Resultatorientert
 • God systematikk og struktur
 • God situasjonsforståelse og gjennomføringsevne
 • Tåle konflikt og være robust
 • Endringsvillig
 • Tillitsvekkende og utadvent væremåte
 • Nysgjerrig og reflekterende

ANDRE KRAV

Kandidaten må ha:

 • førerkort klasse B
 • en plettfri vandel
 • mulighet og villighet til å reise etter selskapets behov, tidvis over flere dager i strekk

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på telefonnummer 909 24 341. Søknad med CV sendes cv1@resume.no og merkes med ”Norsk Topphåndball”