Peab er et av Nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger og vi har som mål å bli Nordens beste arbeidsplass. Vi vil at våre medarbeidere skal glede seg til å komme på jobb. Derfor legger vi til rette for et godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere får også gode muligheter for videreutvikling og karriere.

Senior Prosjektleder (Vestfold)

Peab styrker innsatsen i Vestfold og til svært spennende prosjekter søker vi Senior Prosjektleder

Telemarkskontoret i Peab har i en årrekke kunne vist til svært gode resultater, både hva gjelder kundetilfredshet, lønnsomhet men ikke minst hva gjelder kultur og miljø hos medarbeiderne.

Daglig leder for Telemark er nå også Daglig leder for kontoret i Vestfold, og de samme mål og resultater skal etableres der.

Som prosjektleder får du et stort ansvar i å lede eget byggeprosjekt med et kompetent og godt team. I Peab har vi veldig gode støttesystemer og verktøy for at du som prosjektleder skal lykkes.

Du vil oppleve å bli del av et veldig sterkt fagmiljø, og et veldig godt arbeidsmiljø med høy trivsel. Hos Peab legger vi vekten på å være jordnære, utviklende, pålitelige og personlige. Dette vil du oppleve som en del av vår kultur, gjennom å trives godt med alle kollegaer, få mulighet til å utvikle og påvirke og ikke minst skape. 


Vår idealkandidat:

- er Siv. Ingeniør av utdannelse og har minimum 10 års erfaring som prosjektleder med ledelse av egne ansatte fortrinnsvis fra prosjekter som eksempelvis nye boliger, leilighetsprosjekter, offentlige bygg, rehabilitering og/eller næringsbygg.

Du har sterk byggfaglig kompetanse, og er god på å lede team, planlegge, gjøre gode innkjøp og levere til avtalt tid med god lønnsomhet.

Er dette deg, eller kjenner du en som passer til denne innledende karakteristikken, ja da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

 

Kontaktinformasjon:

Alle henvendelser rettes til Knut Forså hos Resumé AS – Executive Search & Selection telefon: 909 24 341
Søknad med CV sendes cv1@resume.no og merkes Prosjektleder Vestfold