Avella AS er et norsk suksessrikt rådgivings- og konsulentselskap som leverer spisskompetansetjenester innen integrasjon og arkitektur. Avella bidrar med å utnytte eksisterende teknologi på en bedre måte slik at selskapets kunder oppnår mer effektiv samhandling mellom systemer og prosesser. Avella ble etablert i 2007 av fire seniorkonsulenter og rådgivere som ønsket å samle og videreutvikle et faglig miljø innen integrasjon og arkitektur. Selskapet teller pr dags dato 10 ansatte med en planlagt vekst innværende år på 5-6 nye senior konsulenter. Misjonen til selskapet er å være markedets tyngdepunkt og kompetansesenter innen integrasjon og arkitektur. Dette synliggjør selskapet gjennom de prosjekter selskapet har vært og er involvert i.

Konsulentene i selskapet kjennetegnes med fremragende faglig høyt nivå, høy integritet og stor gjennomføringskraft.

Senior Prosjektleder/Rådgiver

Selskapet opplever stor pågang og har svært spennende og utfordrende oppgaver foran seg. For å kunne imøtekomme den økte etterspørsel søkes det nå å ansette en Senior Prosjektleder/Rådgiver

KRAV, ØNSKER OG FORVENTNINGER:

Stillingen som Senior Prosjektleder/Rådgiver er en strategisk viktig posisjon i selskapet. Dine kommende kolleger representerer noe av den tyngste fagkompetanse i Norge og det vil følgelig stilles høye forventninger og krav til også deg. Vi tror rette kandidat i dag jobber i et større konsulentmiljø og søker et mer dedikert miljø, eller har vært arkitekt eller integrasjonsansvarlig i en større virksomhet og ser mulighet for å nyttegjøre erfaringen mot andre bransjer. Alternativt har kandidaten teknisk bakgrunn og har jobbet med Prosjektledelse i større og mindre selskaper, og ønsker å kombinere teknisk bakgrunn med prosjektledelse for å sikre enda bedre forretningsnytte for kundene gjennom å påvirke prosjektene i større grad. Rette kandidat har prosjektlederen i seg og kan delta aktivt i løsningsvalg i forhold til arkitektur - dvs fungere som rådgiver mot IT-ledelsen i forhold til valg av løsninger, samt aktivt kunne delta i prosjektene for å påvirke og sikre leveransene. Rette kandidat har høyere relevant teknisk utdannelse på Master eller Bachelor nivå og minimum 3-5 års dokumenterbar erfaring som arkitekt, prosjektleder og/eller rådgiver på integrasjons- arkitektprosjekter.


Hovedarbeidsoppgaver:


Du er en konsulenttype med flere års erfaring, og med evne og vilje til å skaffe egne oppdrag og/eller bygge videre på oppdrag hos kunder til beste for Avella.

Med din tekniske bakgrunn, erfaring som prosjektleder, og dine fremragende evner til å kommunisere med både IT-organisasjonene og forretningssiden - samt at du ser løsninger og helhet i komplekse IT-organisasjoner evner du å "selge inn" prosjekter som skaper forretningsverdi gjennom en god IT-arkitektur.

Du vil jobbe tett sammen med kundene i planleggingen av prosjektene, og foreslå gode løsninger for kundene – og i tillegg følge prosjektene fra start til mål.


Videre vil du:

 • Delta aktivt i løsningsvalg i forhold til arkitektur - dvs å fungere som rådgiver inn mot IT-ledelsen i forhold til valg av løsninger, samt aktivt kunne delta i prosjektene for å påvirke og leveransene.
 • Gå aktivt inn i prosjektet i oppgaver som for eksempel å beskrive løsning, lage beslutningsunderlag på løsningsvalg/arkitektur (kost/nytte og tekniske vurderinger), prosessmodellering (funksjonelle beskrivelser) mm.
 • Ta ansvar for å etablere de kanalene i prosjektet som er nødvendige, og sikre forståelse og forankring for løsningen i store deler av organisasjonen hos kunde.
 • Organisere og gjennomføre prosjektet på en hensiktsmessig og godmåte i henhold til oppsatte tidsplaner

 

Personlige egenskaper:

Avellas nye Prosjektleder/Rådgiver er/har:

 • Positiv, trygg på seg selv og imøtekommende. Godt humør med en spørrende og lyttende stil
 • Engasjert, pågående og tydelig.
 • Er selvstendig, men med gode samarbeidsegenskaper
 • Tar eierskap og ansvar for alle beslutninger
 • Hands-on, må forstå viktigheten av detaljer for å levere kvalitet og har sterk evne til å levere.
 • Strukturert, evne til å planlegge, skape fokus og forutsigbarhet
 • Nytenkende og kreativ, med balanse ift stuktur og kvalitet i gjennomføring/levering
 • Tar ordet, tør å ytre mening og liker å dele kunnskap
 • Aktiv i møter med kunder, foretningsmessige partnere og andre viktige interessenter
 • Trives med å arbeide med kunder og samarbeidspartnere
 • Liker høyt arbeidstempo
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft

 

Rette kandidat kan vente seg svært konkurransedyktige vilkår.

Avella tilbyr et uformelt godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt. Selskapet har høy fokus på kunnskapsdeling gjennom åpne dialoger og strukturerte fagsamlinger. Selskapets ansatte består av noen av landets beste konsulenter, rådgivere og prosjektleder.


Ring Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 341 om du har spørsmål om stillingen, eller send din søknad med CV til cv1@resume.no merket Senior rådgiver/konsulent Avella

Vi behandler alle henvendelser konfidensielt, om ønskelig i første omgang også overfor vår oppdragsgiver.