CSAM Health AS er et norsk selskap som utvikler og leverer programvare og IT relaterte tjenester til helsesektoren. Selskapet ble etablert i 2005 og har kontorer i Oslo, London og på Filippinene. Samlet har vi rundt 70 ansatte fordelt på de forskjellige lokasjonene og er et selskap i sunn vekst.
Sentralt i selskapets leveranser er utvikling av fremtidsrettet programvare for elektronisk samhandling, kliniske applikasjoner, pasientadministrative løsninger og styringssystemer, pasient/kunde løsninger, integrasjon og meldingsformidlingsløsninger, samt løsninger for å bidra til utvikling og modernisering av helsesystemer. Selskapet leverer sine produkter og tjenester primært i det skandinaviske markedet, samt Storbritannia, direkte til sluttkunde eller gjennom partnere/forhandlere.

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert.

CSAM Health AS er en dynamisk organisasjon i kontinuerlig bevegelse, og vi forventer derfor at du er en kandidat med særdeles gode egenskaper til å oppnå resultater under slike endringsprosesser. Du vil få muligheten til å jobbe i et prosjektorientert miljø med store påvirkningsmuligheter. CSAM Health AS moderniserer og konsoliderer sykehusenes informasjonsflyt. Selskapets systemplattformer, applikasjoner og løsninger bidrar til enklere og bedre hverdager for helsepersonell og pasienter.

Vice President – Head of Sales

CSAM Health AS har en visjon og ambisjon gjennom organisk vekst og strategiske oppkjøp om å bli en ledende aktør av eHelse programvaresystemer, utviklingstjenester og tilhørende tjenester i de markedene selskapet er representert. CSAM Health AS´ kunder er offentlige- og private sykehus, klinikker og apotek – nasjonale og internasjonale. VP Head of Sales bærer det totale ansvaret for CSAM Health´s salgsbudsjetter og resultater

Vår idealkandidat:

Den ideelle kandidaten er fortsatt på en oppadgående bane i hans / hennes karriere og med et bevist potensial til å ta på seg en større rolle. Kandidaten bør ha god erfaring fra salgs- og markedsføringsledelse, eller roller i større teknologi og / eller produkt-/tjenestebasert selskaper.

  • 5-10 års erfaring fra en tilsvarende rolle
  • Svært god kjennskap til helsedomenet
  • Dokumenterbare fremragende resultater fra tidligere virke.

Arbeidsoppgaver:

Våre kunder er offentlige- og private sykehus, klinikker og apotek – nasjonale så vel som internasjonale. VP Head of Sales er selve bindeleddet mellom selskapets kunder og CSAM Health AS.

VP Head of Sales bærer ansvaret for CSAM Health´s salgsbudsjetter og salgsresultater, herunder prospektering, planlegging, aktiv deltakelse i kundemøter, anbudsbesvarelser, gjennomføring og oppfølging/drift av inngåtte avtaler. En annen viktig oppgave er også å bistå produkt og strategisk ledelse med riktig produktutvikling for å maksimere kontantstrøm og lønnsomhet.

Et viktig mål for CSAM Health AS er å forvalte eksisterende kundegruppe på en fremragende måte for å hindre kundeavgang, samt integrere nye kunder på en effektiv og god måte. VP Head of Sales må derfor definere et program for å kontinuerlig forbedre kundens opplevelse og lojalitet. Dette arbeidet vil bli analytisk grunnlagt og lede til konkrete handlingsprogrammer.

CSAM Health er i en fase med organisk og oppkjøpsbasert vekst. Dette innebærer også at det skal etableres strukturerte og skalerbare salgsprosesser med tanke på vekst i organisasjon og produktportefølje. VP Head of Sales etablerer og videreutvikler selskapets egenskaper og kapasitet innenfor salgsaktiviteter.

Formalkompetanse:

Relevant høyere utdanning, men minimum tre års høyere økonomisk utdanning fra universitet eller høyskole. God erfaring fra økonomiarbeid som leder kan kompensere for økonomisk høyskoleutdanning.

Nødvendig erfaring:

  • Erfaring fra roller der du har hatt det totale ansvaret for salg, både strategisk og operasjonelt
  • Erfaring med å lede et multifunksjonelt team
  • Erfaring med å optimalisere inntekter og redusere kostnader

Mer spesifikt:

  • Rette kandidat er svært resultatorientert og kompromissløs hva gjelder nøyaktighet og kvalitet i alt arbeid (operasjonelt og finansielt). Han/hun bør derfor ha en dokumenterbar historikk i ledelse av kontinuerlig forbedring.
  • Som leder må VP Head of Sales kunne fastsette resultatmål og følge disse opp på en inspirerende og motiverende måte gjennom fremragende kommunikasjonsevner.
  • Rette kandidat har et driv som engasjerer på tvers av avdelinger, der felles mål er kontinuerlig optimal leveranse
  • Rette kandidat er fremfor alt en åpen, sympatisk, analytisk dyktig leder som utøver sitt lederskap gjennom å være svært Hands-on

Stillingen som VP Head of Sales rapporterer direkte til selskapets CEO.


Kontaktinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS på mobil 909 24 3 41. Kortfattet søknad med CV sendes til cv1@resume.no og merkes VP Head of Sales.

Alle henvendelser blir om ønskelig behandlet konfidensielt, også ift vår oppdragsgiver.