For vår oppdragsgiver, en av Nordens ledende anleggsentreprenører søker vi Viseadministrerende direktør

 

 

Viseadministrerende direktør

 

Viseadministrerende direktør vil ha det overordnede ansvaret for egen avdeling, samt ansvaret for oppgaver som delegeres fra Adm. direktør på nasjonalt nivå. Rollen er følgelig 2-delt.

 

VÅR IDEALKANDIDAT

Vår idealkandidat er fortsatt på en oppadgående bane i hennes / hans karriere og med et bevist potensial til å ta på seg en større rolle. Vedkommende bør ha god erfaring fra ledelse av kommersielle aktiviteter, salgs- og markedsarbeid med personalansvar fra bransjen.

 • 5-10 års erfaring fra større bedrift/konsern med parallelle/ samhandlende oppgaver og prosesser
 • Svært god kjennskap til anleggsdomenet
 • Stort og omfattende nettverk innenfor kundegruppen
 • Dokumenterbare gode resultater fra tidligere virke.

 

PERSONLIGE EGENSKAPER SOM VIL VEKTLEGGES

Overordnet søker vi en viseadministrerende direktør som er faglig dyktig og har en inspirerende lederstil.

 • Du må være analytisk, strukturert og systematisk i ditt arbeid og i din tilnærming til problemstillinger
 • Inneha gode kommunikasjonsevner – herunder evne til å inspirere, motivere og engasjere
 • Sterke samarbeidsegenskaper, evne å danne gode relasjoner med fagpersoner
 • Er serviceinnstilt og pedagogisk i møte med andre
 • Er utviklingsorientert og kreativ i sine løsninger
 • Du må være beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører
 • Vise evne til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon
 • Ha utpreget god forretningsforståelse
 • Utpreget sterk gjennomføringsevne

 

SPRÅK

Norsk og Engelsk – Flytende, skriftlig og muntlig

 

ANSVAR OG OPPGAVER

På nasjonalt nivå:

 • I tett samarbeid med Adm. direktør lede det strategiske og taktiske arbeidet for Norge på kort og lang sikt. Ansvar for å utarbeide og følge opp forretningsplan på landsbasis.
 • Sammen med Adm. direktør være ansvarlig for den norske ledergruppen gjennom å samordne gruppen, planlegge, organisere, lede, implementere, følge opp og evaluere.
 • Kunde- og markedsansvar for egen avdeling og til dels på nasjonalt nivå gjennom markedsoveråkning/benchmarking innenfor rammene av den norske virksomheten.
 • Drive frem og utvikle samarbeid mellom distrikter og avdelinger på nasjonalt nivå og samtlige forretningsområder i konsernet.
 • Ut ifra retningslinjene som er satt av konsern og Adm. direktør, ha overordnet ansvar for HMS/KS/YM i egen avdeling og delansvar for Norge.
 • Sikre intern- og ekstern kommunikasjons-, og informasjonsflyt
 • Støtte Adm. direktør i alle spørsmål og problemstillinger innenfor de norske ansvarsområdene, samt mandat til å ta avgjørelser innenfor de ansvarsområdene som delegeres fra Adm. direktør.

På Avdelingsnivå:

 • Viseadministrerende direktør har det overordnede ansvaret for å utvikle avdelingen til dets maksimale potensiale, herunder:
 • Lede det strategiske og taktiske arbeidet for egen avdeling på kort og lang sikt.
 • Ansvar for å utarbeide og følge opp forretningsplan for egen avdeling.
 • Til enhver tid sikre riktig bemanning.
 • Overordnet ansvar for ledergruppen i avdelingen, sikre samordning av gruppen, planlegge, organisere, lede, implementere, følge opp og evaluere.
 • Ut ifra vedtatt budsjett, ha ansvar for prognose og resultat i avdelingen.
 • Sikre gjennomføring av oppgavene om er tildelt rollen i oppfølging av selskapets styringssystem og bidra til forbedring av systemet.

 

NØDVENDIG KOMPETANSE

Vi forventer at søkere innehar relevant høyere utdanning og god kunnskap om og fra infra/lokalt marked (drift og vedlikehold) på følgende punker:

 • Kalkyle og anbud
 • Produksjonsforberedelser/teknikk
 • Produksjonsgjennomføring
 • Avslutning og garanti
 • Kunder og marked
 • Forretningsøkonomi
 • Enterpriserett og gjeldene lovverk
 • Regelverk for bransjen

 

NØDVENDIG ERFARING

 • Erfaring fra roller der du har hatt det totale ansvaret for salgs- og markedsarbeidet, både strategisk, taktisk og operasjonelt
 • Erfaring med å lede multifunksjonelt team
 • Erfaring med å optimalisere inntekter og redusere kostnader

 

 

Rette vedkommende vil bli tilbudt en konkurransedyktig kompensasjonspakke, men fremfor alt et stort mulighetsrom for egen utvikling og karriere.

 

For ytterligere informasjon om rollen er du velkommen til å ta kontakt med Knut Forså i Resumé AS – Executive Search & Selection på tlf +47 909 24 341

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist er 25. august 2019

Vennligst benytt skjema under til å registrere din interesse med søknad og CV.